Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarządzanie Energią


O studiach:
Studia skierowane są do osób, które chcą zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie kompleksowego zarządzania zasobami energetycznymi w organizacjach, a także uzyskać kwalifikacje auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią.
 
Adresaci: 
Studia przygotowują do:
 • planowania, wdrażania, monitorowania, oceny i korygowania działań służących poprawie efektywności energetycznej;
 • wykonywania zawodu Zarządca Energią (kod zawodu 214933 wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania), a także pracy na innych stanowiskach związanych z gospodarką energetyczną;
 • egzaminów na uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru (gr. 1, 2, 3).

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie:
 • identyfikacji zasobów energetycznych w organizacji oraz przeprowadzania analiz zużycia energii i związanych z tym kosztów;
 • technologii i urządzeń służących do wytwarzania, dystrybuowania, użytkowania i odzysku energii;
 • tworzenia i doskonalenia systemu zarządzania energią w organizacji;
 • wykonywania audytów efektywności energetycznej.

Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu sobota i niedziela)

Liczba godzin: 220
 
Zakres merytoryczny:
 • Podstawy prawne systemu zarządzania energią
 • Termowizja
 • Pompy, wentylatory, sprężarki
 • Systemy ogrzewania
 • Ocena instalacji oświetleniowej, oszczędność energii elektrycznej
 • Systemy wentylacji i klimatyzacji
 • Odnawialne źródła energii
 • Kotły na paliwo stałe, ciekłe i gazowe
 • Ochrona cieplna budynków
 • Pompy ciepła/odzysk ciepła z energii odpadowej
 • Dozór i eksploatacja urządzeń energetycznych - świadectwa kwalifikacyjne
 • Audyt efektywności energetycznej
 • Ocena ekonomiczna efektywności inwestycji (przedsięwzięć energooszczędnych)
 • Aspekty ekologiczne w zarządzaniu energią
 • Rozwiązania energooszczędne w praktyce
 • System zarządzania energią - wymagania normy ISO 50001:2018
 • Dokumentacja systemu zarządzania energią, etapy wdrożenia. Przegląd energetyczny
 • Monitorowanie systemu zarządzania energią
 • Audit systemu zarządzania energią

Absolwenci studiów otrzymują:
 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;
 • Certyfikat Auditora wewnętrznego systemu zarządzania energią wg normy ISO 50001 wydany przez  jednostkę certyfikującą TÜV SÜD Polska;
 • Uprawnienia energetyczne w zakresie eksploatacji i dozoru – gr. 1, 2, 3 (uczestnicy studiów mogą przystąpić do wszystkich 6 egzaminów; w ramach opłaty za studia jest wliczony koszt jednego z nich).

Koszt uczestnictwa: 4600,- PLN - Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).

Planowana inauguracja: październik/listopad 2023 r.
Rekrutacja trwa do 20 września 2023 r.

Grupa musi liczyć min. 24 uczestników

Informacje i zapisy:
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
 
tel. 24 365 86 22, 24 365 86 25, +48 601 390 013
malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl

​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN