Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Zakątek”
Nieprzerwanie od 2015 roku Centrum Edukacji Sp. z o.o. prowadzi Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Zakątek” .

Usługa opieki nad dziećmi w wieku od 1 roku do 3 lat świadczona jest na rzecz pracowników ORLEN SA oraz Spółek z GK ORLEN.
 
Zakres działania żłobka obejmuje w szczególności:
  1. opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 18.00
  2. prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji dostosowanych do indywidualnych potrzeby dziecka
  3. przygotowywanie smacznych i zdrowych posiłków przy uwzględnieniu indywidualnych nietolerancji pokarmowych
  4. dostęp do własnego placu zabaw oraz codzienne spacery na świeżym powietrzu.

Rekrutacja do Żłobka odbywa się całym rokiem. Dzieci przyjmowane są w przypadku posiadanych wolnych miejsc.’

Kryteria rekrutacyjne:

Pierwszeństwo w przypadku przyjęcia mają dzieci:

  1. matek lub ojców samotnie je wychowujących
  2. wobec których, orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności
  3. matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji
  4. wychowujące się w rodzinie wielodzietnej
  5. rodziców, którzy pracują zawodowo i/ lub uczą się/ studiują w trybie dziennym
  6. których rodzeństwo uczęszcza do Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Zakątek”
 
Szczegółowe informacje:

Sekretariat Żłobka
Izabela Żuchowska - specjalista ds. administracyjnych
tel. +48 885 053 803
 
Magdalena Kazimierczak
Dyrektor Żłobka
tel. +48 605 992 666

Żłobek Niepubliczny „Bajkowy Zakątek”
ul. Armii Krajowej 42
09-400 Płock

 
 

Marki Grupy ORLEN