Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kariera
Centrum Edukacji Sp. z o.o. Grupa ORLEN to dynamicznie rozwijająca się spółka działająca w sektorze usług szkoleniowo-doradczych. Świadomi wartości, jaką stanowią ludzie, bardzo dużą wagę przywiązujemy do rekrutacji pracowników, czuwając nad rzetelnością i starannością tego procesu.
 
Umiejętność efektywnej pracy w zespole, otwartość na zmiany, elastyczność, chęć podnoszenia własnych kwalifikacji oraz przygotowanie merytoryczne to niektóre cechy, które bardzo wysoko cenimy u naszych obecnych jak i potencjalnych pracowników.

Skorzystaj z lewego menu, aby dowiedzieć się więcej o trwających procesach rekrutacyjnych. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uprzejmie informujemy, iż w Spółce Centrum Edukacji Sp. z o.o. dbając o właściwe dysponowania danymi osobowymi potencjalnych kandydatów do pracy oraz mając na uwadze przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 13 RODO oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz.U. 2018 poz. 1000) rozpatrywane są jedynie aplikacje, które są odpowiedzią na konkretne procesy rekrutacyjne ogłaszane na stronie internetowej www.centrumedukacji.pl​ w zakładce KARIERA.

Aplikacje które nie są odpowiedzią na konkretny proces rekrutacyjny prowadzony w Centrum Edukacji Sp. z o.o. i ogłaszany na naszej stronie internetowej nie będą rozpatrywane i zostaną odesłane bezpośrednio do nadawcy.
 
Każdorazowo przy publikowaniu ogłoszenia rekrutacyjnego oprócz opisu stanowiska i wymagań, które powinien spełnić kandydat opisana jest procedura przesyłania aplikacji m.in. konieczność zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz umieszczenia w tytule wiadomości kodu rekrutacyjnego podanego w ogłoszeniu. Tylko prawidłowo przesłane aplikacje będą rozpatrywane w procesie rekrutacyjnym.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

 
​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN