Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane rejestrowe
Centrum Edukacji Sp. z o.o.
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy KRS 0000099350
Kapitał zakładowy: 1 172 800 zł
NIP: 774-25-02-290
REGON: 611049306
Prezes Zarządu: Arkadiusz Lewandowski
Rachunek bankowy:
Bank PKO BP S.A. O/Płock
04 1020 3974 0000 5102 0072 9426
 
 
 

Marki Grupy ORLEN