Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego Centrum Edukacji Sp. z o.o. są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego Centrum Edukacji Sp. z o.o., pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Centrum Edukacji Sp. z o.o. i PKN ORLEN SA. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Centrum Edukacji Sp. z o.o. na bieżąco aktualizuje informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Jednocześnie Centrum Edukacji Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam użytkownik. Centrum Edukacji Sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu Centrum Edukacji Sp. z o.o.

 
 

Marki Grupy ORLEN