Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Szkolenia specjalistyczne i techniczne
​Tytuł szkolenia
Kurs BHP i p.poż
​Szkolenia dla osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej
​Kursy podstawowe i specjalistyczne dla ratowników chemicznych
​Kurs ratownictwa chemicznego i pierwszej pomocy przedlekarskiej
​Kurs ochrony przeciwpożarowej i pierwszej pomocy przedlekarskiej
​Ratownictwo wysokościowe
​Ratownictwo wodne
​Szkolenia na trenażerze
​Kurs napełniania zbiorników przenośnych
​Konserwator podręcznego sprzętu gaśniczego
​Postępowanie w przypadku zagrożenia terrorystycznego
Pierwsza pomoc przedlekarska
​Kurs kierowców wózków jezdniowych (widłowych i platformowych)
​Obsługa suwnicy z poziomu "0"
​Obsługa suwnicy z kabiny
​Kurs obsługi przeciągarek wagonowych
​Obsługa dźwigu towarowo - osobowego
​Obsługa eksplozymetrów przenośnych i systemów eksplozymetrycznych w przemyśle
​Szkolenia dla pracowników służb prewencji
​Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy z warsztatami
​Ocena ryzyka urządzeń
​Przygotowanie do certyfikacji i oznaczenia urządzeń znakiem CE
​Zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń i zbiorników ciśnieniowych
​Uprawnienia energetyczne - Grupy 1, 2 i 3 - D i E
​Gospodarka odpadami - prawa i obowiązki przedsiębiorców
​Zasady i tryb postępowania pracowników punktów sprzedaży detalicznej w przypadku zagrożeń
​Ochrona imprez masowych dla kierowników i pracowników firm ochrony osób i mienia
​Kurs samoobrony dla pracowników agencji ochrony osób i mienia
​Kosztorysowanie z wykorzystaniem programów komputerowych
​Kurs obsługi ambon
​Kurs obsługi żurawi słupowych
​Rozliczenia ilościowe ciekłych produktów naftowych
​Obsługa urządzeń do nalewania gazu propan - butan (LPG)
​Kurs obsługi sprężarek i instalacji sprężonego powietrza
​Przewóz materiałów niebezpiecznych (podstawowy, specjalistyczny w cysternach)
​Napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych wraz z egzaminem TDT
​Kursy spawania podstawowe i ponadpodstawowe (metody: 111, 141, 135, 136, 311)
​Inne tematy dostosowane do potrzeb Klienta
Szkolenia z zakresu systemów eksplozymetrycznych, pomiarów badania zawartości tlenu, eksplozywności i toksyczności.
Ocena stanu bezpieczeństwa chemicznego
​Kursy, egzaminy i pouczenia kolejowe:
  • Prowadzący pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej - kurs, egzamin: kwalifikacyjny, weryfikacyjny, okresowy; pouczenia okresowe*
  • Maszynista spalinowych pojazdów trakcyjnych - kurs, egzamin: kwalifikacyjny, weryfikacyjny, okresowy; pouczenia okresowe*
  • Nastawiniczy - kurs, egzamin: kwalifikacyjny, weryfikacyjny, okresowy; pouczenia okresowe*
  • Rewident taboru - kurs, egzamin: kwalifikacyjny, weryfikacyjny, okresowy; pouczenia okresowe*
  • Ustawiacz - kurs, egzamin: kwalifikacyjny, weryfikacyjny, okresowy; pouczenia okresowe*
  • Zwrotniczy - kurs, egzamin: kwalifikacyjny, weryfikacyjny, okresowy; pouczenia okresowe*
*w wybranej formie: stacjonarnej, samokształcenia kierowanego lub online​
 
 

Marki Grupy ORLEN