Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Szkolenia rozwojowe


Centrum Edukacji to sprawdzona marka, pracująca od 20 lat na polskim rynku szkoleniowo – doradczym, oferująca autorskie know-how. Pracowaliśmy m.in. z branżami: FMCG, petrochemiczną, chemiczną, lakierniczą, medyczną, transportową, elektroniczną,  finansową, usługową, administracją publiczną i innymi.
 
Zrealizowaliśmy kilkanaście wieloetapowych projektów, obejmujących rozbudowany system działań, metod i narzędzi, m.in. Akademia Unijna (ponad 480 zadowolonych uczestników), Profesjonalna Identyfikacja Potrzeb Szkoleniowych  (ponad  232 dni szkoleniowych), Akademia Orłów (ponad 160 efektywnie przepracowanych godzin), Bezpieczna Stacja (prawie 994 uczestników). Realizujemy projekty głównie dla PKN ORLEN i Grupy Kapitałowej PKN ORLEN.
 
Naszym celem jest proponowanie skutecznych i sprawdzonych rozwiązań dla nowoczesnego i rozwijającego się biznesu. Do każdego projekty przygotowujemy się starannie i rzetelnie, realizując go z pasją i zaangażowaniem. Każdy Nasz projekt jest inny, skomponowany zgodnie z międzynarodowymi standardami w oparciu o najnowsze trendy i rozwiązania szkoleniowe. 
 
Przebieg procesu szkoleniowego
 
Współpracę rozpoczynamy od poznania Państwa wymagań, potrzeb i oczekiwań poprzez badanie potrzeb szkoleniowych, dzięki któremu identyfikujemy luki kompetencyjne w określonych obszarach, oraz wskazujemy kierunki rozwoju wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia.
 
Badanie potrzeb szkoleniowych może być przeprowadzone w formie:
 
 • badań ankietowych
 • wywiadów bezpośrednich (badanie opinii)
 • opisów stanowisk
 • testów
 • technik socjometrycznych (socjodram, obserwacja uczestnicząca, mystery shopping)
 • analizy wtórnych źródeł informacji (prasa branżowa, foldery, raporty, wyniki analiz z przeprowadzonych wcześniej audytów)
 • obserwacji lub symulacji
 • studium przypadku
 • arkuszy diagnostycznych

Przed i po szkoleniu, na Państwa życzenie określamy, za pomocą ankiet wiedzowych i kompetencyjnych, stan oraz  przyrost wiedzy (pre i post-testy).

Przekazujemy treści merytoryczne w nowych formach szkoleniowych jak:
 
 • Gry symulacyjne
 • Warsztaty moderacyjne
 • Dramę stosowaną
 • Programy eventowe
 • Szkolenia z misją
 
Po każdym warsztacie dokonujemy jego oceny, badając satysfakcję uczestników oraz dalsze potrzeby rozwojowe w sposób ankietowy. Wyniki  analizujemy, a w oparciu o wnioski tworzymy raport końcowy, w którym ujmujemy informację na temat przebiegu szkolenia oraz rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju uczestników.​
 
 

Marki Grupy ORLEN