Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Logistyka i transport drogowy


O studiach:
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy związanej z logistyką, spedycją i przewozem drogowym osób i rzeczy. Przekazanie wiedzy m. in. z zakresu zasad funkcjonowania łańcuchów logistycznych oraz spedycji krajowej i zagranicznej, organizacji i nadzoru transportu drogowego osób i rzeczy, przepisów prawnych w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, prawa przewozowego i procedur celnych, a także obowiązujących konwencji dotyczących krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób i rzeczy.
 
Adresaci:
Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym. Drugą grupę słuchaczy studiów stanowić powinni absolwenci studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach wielu publicznych i prywatnych uczelni w Polsce.

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 240

Ramowy program studiów:
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 • Spedycja krajowa i zagraniczna
 • Konwencje dotyczące międzynarodowego przewozu osób
 • Konwencja TIR, ATA i CMR
 • Umowa AETR oraz rozporządzenia WE 561/2006 i EWG 3821
 • Czas pracy kierowcy w świetle obowiązujących przepisów
 • Prawo przewozowe i procedury celne
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Prawo podatkowe
 • Prawo pracy
 • Prawo socjalne
 • Bezpieczeństwo drogowe
 • Dostęp do rynku
 • Obsługa tachografów analogowych
 • Tachograf cyfrowy – obsługa urządzenia, interpretacja zapisów, trening dla osób zarządzających flotą
 • Ubezpieczenia zawodowe
 • Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych
 • Transport odpadów
 • Prawo cywilne
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • Spedycja - doświadczenia i praktyczne aspekty działalności przedsiębiorstwa
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Umowa ATP i przewóz żywych zwierząt
 • Materiały eksploatacyjne
 • Prawo handlowe
 • Przewozy ponadnormatywne
 • Pierwsza pomoc
 • Seminarium / konsultacje

 

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki
 • Certyfikat Pierwszej Pomocy
 • Dokument potwierdzający program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych spełnia kryteria Instytutu Transportu Samochodowego. Dotychczasowi absolwenci kierunku, na podstawie art. 38a ust. 1 Ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 nr 125, poz. 1371 z późn. zm.), byli zwolnieni z egzaminu państwowego w ITS i otrzymywali Certyfikaty kompetencji zawodowych w transporcie drogowym osób i rzeczy na podstawie dokumentów wydanych po ukończeniu przedmiotowych studiów podyplomowych.

Koszt uczestnictwa: 4 300,- PLN - Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych).
 
Uczestnicy studiów podyplomowych otrzymują (w ramach opłaty) materiały oraz serwis konferencyjny w przerwach zajęć poszczególnych sesji.

Rekrutacja trwa do 31.10.2021 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc
Grupa musi liczyć minimum 25 uczestników
Planowana inauguracja: listopad/grudzień 2021r.​
 
 
Informacje i zapisy:
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
 
tel. 24 365 86 25, 24 365 86 22
 
 

 
​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN