Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Logistyka i transport drogowy


O studiach:
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wykonywania pracy związanej z logistyką, spedycją i przewozem drogowym osób i rzeczy. Przekazanie wiedzy m. in. z zakresu zasad funkcjonowania łańcuchów logistycznych oraz spedycji krajowej i zagranicznej, organizacji i nadzoru transportu drogowego osób i rzeczy, przepisów prawnych w zakresie prawa pracy, prawa handlowego, cywilnego, podatkowego, prawa przewozowego i procedur celnych, a także obowiązujących konwencji dotyczących krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego osób i rzeczy.
 
Adresaci:
Studia kierowane są w pierwszej kolejności do licznego grona osób pracujących lub współpracujących z przedsiębiorstwami transportowymi, spedycyjnymi lub logistycznymi funkcjonującymi na rynku krajowym, wewnątrzwspólnotowym lub międzynarodowym. Drugą grupę uczestników studiów stanowić powinni absolwenci studiów zawodowych, szczególnie z zakresu transportu, szeroko obecnie oferowanych na różnych kierunkach wielu publicznych i prywatnych uczelni w Polsce.

Czas trwania: 2 semestry
Liczba godzin: 200

Zakres merytoryczny:
 • Prawo pracy, prawo socjalne 
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem 
 • Ubezpieczenia zawodowe 
 • Bezpieczeństwo drogowe 
 • Konwencje dotyczące międzynarodowego transportu drogowego 
 • Prawo przewozowe i procedury celne 
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchami logistycznymi 
 • Prawo cywilne 
 • Obsługa tachografów analogowych 
 • Tachograf cyfrowy – obsługa urządzenia, interpretacja zapisów, trening dla osób zarządzających flotą 
 • Prawo handlowe 
 • Czas pracy kierowcy 
 • Dostęp do rynku 
 • Umowa AETR oraz rozporządzenia WE 561/2006 i EWG 3821 
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, prawo podatkowe 
 • Spedycja krajowa i zagraniczna 
 • Prowadzenie ewidencji czasu pracy kierowcy 
 • Umowa ATP i przewóz żywych zwierząt 
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności 
 • Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych 
 • Transport odpadów, wykonywanie przewozów pojazdami nienormatywnymi 
 • Spedycja – doświadczenia i praktyczne aspekty w działalności przedsiębiorstwa 
 • Egzamin końcowy

Planowana inauguracja: październik/listopad 2023 r. 
Rekrutacja trwa do 20 września 2023 r. 
Grupa musi liczyć min. 24 uczestników
 
Informacje i zapisy:
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
 
tel. 24 365 86 22, +48 601 390 013

 
​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN