Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
studia BHP Płock maly.png

O studiach:
Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy zawodowej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza zaznajomienie z metodami szacowania i analizy ryzyka zawodowego, zasadami funkcjonowania i organizacji służby BHP w zakładzie pracy, metodyki prowadzenia szkoleń BHP, a także przewidywania zagrożeń w środowisku pracy, ich eliminowania lub zmniejszania.
 
Adresaci: 
Absolwenci szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych, osoby chcące przygotować się do pracy w służbie BHP, kadra ośrodków szkoleniowych, nauczyciele i wykładowcy w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także osoby, które postanowiły specjalizować się w tej problematyce.

Czas trwania: 2 semestry (dwa razy w miesiącu sobota i niedziela)
Liczba godzin: 190
 
Zakres merytoryczny:

 • Regulacje prawne ochrony pracy 
 • Metody pracy służby bhp
 • Pierwsza pomoc
 • Przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń w zakresie bhp
 • Ochrona przeciwpożarowa i środowiska naturalnego
 • Wymagania bhp dla budynków i pomieszczeń oraz transport wewnątrzzakładowy
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe – okoliczności, przyczyny, analiza
 • Dokumentacja bhp
 • Ergonomia z elementami antropometrii
 • Środowisko pracy – czynniki chemiczne, karty charakterystyk, magazynowanie, czynniki mechaniczne, pyły przemysłowe
 • Środowisko pracy – czynniki biologiczne i rakotwórcze
 • Środowisko pracy – czynniki chemiczne, ocena zagrożenia, ocena ryzyka, ratownictwo chemiczne
 • Środowisko pracy – pola elektromagnetyczne, promieniowanie laserowe i jonizujące
 • Środowisko pracy – czynniki fizyczne, drgania, hałas
 • Środowisko pracy – czynniki psychofizyczne
 • Środowisko pracy – mikroklimat, promieniowanie optyczne i oświetlenie
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Egzamin końcowy

Absolwenci studiów otrzymują:

 • Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki 
 • Zaświadczenie potwierdzające przygotowanie dydaktyczne do prowadzenia szkoleń BHP
 • Certyfikat pierwszej pomocy​

Ukończenie studiów podyplomowych pozwala na pełnienie zadań pracownika Służby BHP zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi od dnia 1 lipca 2005 r. (Dz.U. 2004, Nr 246, poz. 2468)

Koszt uczestnictwa: 4 200,- PLN - Istnieje możliwość wnoszenia opłaty w dwóch ratach (semestralnych)

Inauguracja - 04 listopada 2023 r.
Rekrutacja trwa do 03 listopada 2023 r.​
Grupa musi liczyć minimum 24 uczestników

Informacje i zapisy:
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
 
tel. 24 365 86 25, 24 365 86 22, +48 601 390 013
 
 
​​​​​​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN