Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych - formuła otwarta


Studia Podyplomowe - Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych we współpracy z Wydziałem Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
 
Cel:
Celem Studiów jest wykształcenie kadry w zakresie nowoczesnych metod i technik stosowanych w obszarze zarządzania ryzykiem i bezpieczeństwem. Przewiduje się, że absolwenci Studiów będą w stanie wykonać analizy ryzyka dla instalacji chemicznych i procesowych, a na tej podstawie proponować lub ocenić odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Zasadniczą umiejętnością uzyskiwaną w czasie Studiów jest zdolność do wykonania analiz bezpieczeństwa w zastosowaniu do programu zapobiegania poważnym awariom, raportu o bezpieczeństwie, planu operacyjno-ratowniczego, dokumentu o zabezpieczeniu przeciwwybuchowym wymaganych przez odpowiednie przepisy branżowe.
 
Uczestnicy:
Kadra z dużych zakładów chemicznych, inżynierowie pracujący w przemyśle rafineryjnym, chemicznym, energetycznym i innych, służby bezpieczeństwa technicznego, bhp i ochrony środowiska, projektanci z biur projektów, przedstawiciele administracji państwowej (PIP, PIOŚ, PSP) oraz reprezentanci uczelni akademickich.
 
Minimum wykształcenia:
Magister, magister inżynier, inżynier lub licencjat
 
Miejsce organizacji zajęć:
Centrum Edukacji Sp. z o.o., Al. F. Kobylińskiego 25, Płock

Rekrutacja trwa do 30.09.2021r. lub do wyczerpania wolnych miejsc 
Grupa musi liczyć minimum 30 uczestników
Planowana inauguracja: październik 2021r.​
 

 
 
 

Marki Grupy ORLEN