Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Prawo i finanse
Szkolimy z zakresu prawa pracy, ZUS, finansów przedsiębiorstw oraz szeroko pojętego controllingu i rachunkowości zarządczej.

Tytuły szkoleń:

 • Analiza sprawozdań finansowych i wskaźników ekonomicznych
 • Rachunkowość Zarządcza
 • Budżetowanie i Kontrola Budżetu firmy
 • Podatek VAT, PIT, CIT
 • Prognozowanie i analizy płynności finansowej
 • Budżetowanie i Kontrola w Zarządzaniu Projektami
 • Finanse dla Niefinansistów
 • MS Excel dla finansistów (analiza wskaźnikowa, tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat)
 • Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej – warsztaty
 • Ceny transferowe
 • Audyt finansowy​
 
 

Marki Grupy ORLEN