Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiany KSH dla Biura Zarządu
2.png
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy Członków Zarządu i Rad Nadzorczych w zakresie:

nowych obowiązków i uprawnień rady nadzorczej spółki dominującej,
uprawnień wspólnika albo akcjonariusza mniejszościowego spółki zależnej,
efektywnych narzędzi zarządzania grupą kapitałową,
pełnienia funkcji w spółce kapitałowej,
uprawnień i obowiązków byłego członka zarządu,
nowych uprawnień rady nadzorczej,
korzyści wynikających z wprowadzenia instytucji doradcy rady nadzorczej.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający uzyskane kompetencje.

Uczestnicy:

Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
Kierownicy działów Organizacyjno-Prawnych,
Kierownicy Biur Nadzoru Właścicielskiego,
Kierownicy w Biurach Obsługi Organów Spółki,
Członkowie Zarządu,
Członkowie Rad Nadzorczych,
Koordynatorzy ds. organizacyjno-prawnych,
Specjaliści ds. korporacyjnych,
Asystenci Zarządów i Rad Nadzorczych

Metody:

wykłady i dyskusje grupowe,
analizy wybranych aktów prawnych
analizy kazusów i orzecznictwa.

Trener:

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od ponad 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Cena:

799 zł netto/os. (przy zapisie większej ilości osób cena ustalana indywidualnie).

Cena zawiera: udział w szkoleniu dla jednej osoby, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy. 

Tryb:

stacjonarnie lub online

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

telefon: 24 365 86 24
e-mail: ce@centrumedukacji.pl​

 
 
 

Marki Grupy ORLEN