Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Technik perswazji i negocjacji


Cel szkolenia:

 • zwiększenie umiejętności negocjacyjnych uczestników,
 • rozwijanie efektywnej komunikacji w procesie negocjacji,
 • rozwinięcie umiejętności budowania rekcji z drugą stroną,
 • opanowanie umiejętności wypracowania rozwiązań dla obu stron,
 • poznanie metod budowania strategii negocjacyjnych,
 • zdobycie wiedzy na temat zasad, technik i procedur negocjacyjnych,
 • poznanie metod przygotowania do negocjacji i zbierania informacji o partnerze negocjacyjnym,
 • poznanie narzędzi przekonywania,
 • wywieranie wpływu i perswazji nienaruszających granic etyki.

Program szkolenia:

Dzień 1

1. Blok wstępny
 • Powitanie
 • Przedstawienie celu i programu szkolenia
 • Zasady panujące podczas szkolenia /kontrakt/
 • Prezentacja prowadzących oraz runda przedstawień uczestników

2. Perswazja
 • Pojęcie „perswazji”, „wywierania wpływu”
 • Psychika jako system
 • Psychologiczne aspekty perswazji
 • Podatność na perswazję
 • Mechanizmy obronne
 • Dysonans poznawczy oraz automatyzacja w myśleniu i działaniu
 • Osobowość, temperament i płeć psychologiczna a podatność na perswazje
 • Test umiejętności przewidywania zachowań ludzi w sytuacjach perswazyjnych/manipulacyjnych

3. Zachowania w procesie negocjacji
 • Manipulacja
 • Agresja
 • Uległość
 • Współpraca

 • 4. Przygotowanie do negocjacji
 • Efektywne planowanie negocjacji
 • Czynniki zewnętrze i wewnętrzne mające wpływ na negocjatora
 • Metody zbierania informacji o parterze 
 • Błędy w przygotowaniach do negocjacji i sposoby ich niwelowania

5. Perswazja w procesie komunikacji werbalnej
 • Komunikacja jawna i komunikacja ukryta
 • Werbalne aspekty perswazji w komunikacji
 • Bariery komunikacyjne
 • Płaszczyzny komunikatu
 • Podtekst i komunikacja niedosłowna

Dzień 2 

6. Perswazja w procesie komunikacji niewerbalnej
 • Spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej
 • Emocje w komunikacji niewerbalnej
 • Świadomość mowy ciała
 • Wizerunek a wywieranie wpływu
 • Granice psychologiczne a wywieranie wpływu

7. Techniki wywierania wpływu na ludzi wg Roberta B. Cialdiniego
 • Narzędzia wpływu.
 • Technika wzajemności: zasada działania techniki, obrona przed techniką.
 • Technika zaangażowania i konsekwencji: zasada działania techniki, obrona przed techniką.
 • Technika społecznego dowodu słuszności: zasada działania techniki, obrona przed techniką.
 • Technika lubienia i sympatii: zasada działania techniki, obrona przed techniką.
 • Technika autorytetu: zasada działania techniki, obrona przed techniką.
 • Technika niedostępności: zasada działania techniki, obrona przed techniką.

8. Techniki perswazji oparte na samoocenie
 • Ingracjacja
 • Konformizm
 • Podnoszenie wartości drugiej strony
 • Manipulowanie własnym wizerunkiem
 • Deprecjacja innych

9. Techniki perswazji oparte o poczucie kontroli
 • Technika „wszystko albo nic”
 • Technika „fakty dokonane”
 • Technika „zachowania irracjonalne”
 • Reorientacja
 • Technika „co by było gdyby…”
 • Wyuczona bezradność

10. Techniki perswazji oparte o emocje
 • Sytuacje stresowe
 • Wzbudzanie strachu
 • Huśtawka emocjonalna
 • Wzbudzanie poczucia winy
 • Dobry- zły facet
 • Technika „drzwiami w twarz”
 • Wpływanie na podejmowanie decyzji

11. Psychologia przeciwstawiani się manipulacjom i perswazji
 • Naturalne mechanizmy obronne (habituacja, instynkt hamowania agresji, empatia, reaktancja, samoocena, osobowość i temperament)
 • Techniki radzenia sobie z manipulacjami (akceptowanie komplementów, zamiana oceny na opinię, demaskowanie aluzji, zasłona z mgły, uprzedzanie krytyki, technika Małego Księcia, zdarta płyta)

Trener:
Psycholog biznesu, coach, trener interpersonalny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. 

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN