Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
​Sprzedaż i reklamacja po nowelizacji ustawy o prawach konsumenta i kodeksu cywilnego
Zagadnienia szkolenia

1.Zmiana prawa konsumenckiego w zakresie sprzedaży i rozpatrywania reklamacji
 • Towar, trwałość, usługa cyfrowa, kompatybilność, funkcjonalność
 • Czy osoba wpisana do CEiDG jest konsumentem?
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Odebrania towaru na koszt przedsiębiorcy
 • Kiedy konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru?
 • Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności towaru nakonsumenta
 • Zgodność towaru z umową
 • Kiedy przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodnościtowaru z umową?
 • Żądanie naprawy lub wymiany a obowiązki przedsiębiorcy
 • Kiedy można złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu odumowy?
 • Gwarancja trwałości – warunki naprawy albo wymiany
 • Umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
 • Nowe pojęcia przy rozpatrywani reklamacji oraz nowe obowiązki
 • Kompatybilność i interoperacyjność, komunikacja online
 • Umowa na odległość a obowiązki dostawcy internetowej platformyhandlowej
 • Świadczenie spełnione przed upływem terminu do odstąpienia odumowy
 • Obowiązki informacyjne w zakresie prawa odstąpienia od umowy
 • Skutki odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługicyfrowej

2. Towary z elementami cyfrowymi, treści cyfrowe lub usługi cyfrowe
 • Nowe pojęcia przy rozpatrywani reklamacji oraz nowe obowiązki
 • Kompatybilność i interoperacyjność, komunikacja online
 • Umowa na odległość a obowiązki dostawcy internetowej platformy handlowej
 • Świadczenie spełnione przed upływem terminu do odstąpienia od umowy
 • Obowiązki informacyjne w zakresie prawa odstąpienia od umowy
 • Skutki odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej
3. Złożenie reklamacji i żądanie klienta wniesione w ramach reklamacji
 • Forma składania reklamacji
 • Jakie żądania przysługują kupującemu?
 • Żądanie obniżenie ceny lub wymiana rzeczy
 • Prawo odstąpienia od umowy
 • Dostarczenie rzeczy przez kupującego
 • Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
 • Zwolnienie konsumenta od kosztów
 • Podstępne zatajenie wady przez sprzedającego
 • Odesłanie rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy
4. Rozpatrzenie reklamacji
 • Obowiązek przyjęcia reklamacji
 • Skutki niedopełnienia obowiązków przez przedsiębiorcę
 • Obowiązek zwrotu płatności
 • Obowiązek wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcie wady
 • Zwrot kosztów dodatkowych

5. Nowe przepisy w zakresie odpowiedzialności
 • Roszczenia regresowe do wcześniejszego sprzedawcy lub producenta
 • Odpowiedzialność karna - nowe wykroczenie w zakresie przyjęcia płatności
 • Decyzji UOKiK w sprawie nałożenia kary za naruszenie zakazu
 • Zmiana ustawy o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym
Program kursu

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

Cena: 799,00 zł netto
Szkolenie prowadzi Kancelaria Radców Prawnych
 
 

Marki Grupy ORLEN