Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarządzanie czasem pracy pracowników


Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zagadnień związanych z regulacjami zawartymi w kodeksie pracy w zakresie czasu pracy, w tym m.in. systemy i rozkłady czasu pracy, normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych, w dni wolne oraz w porze nocnej. Podczas szkolenia uczestnikom zostaną ponadto przybliżone wprowadzone zmiany w zakresie czasu pracy w związku z zaistnieniem stanu epidemii. Szkolenie, poza przedstawieniem zagadnień teoretycznych, ma na celu przybliżenie uregulowań kodeksu pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych istotnych z punktu widzenia pracowników działów kadr. W czasie szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość na bieżąc rozwiązywać kazusy oraz zapoznać się z bieżącym orzecznictwem związanym z omawianą tematyką.

Korzyści dla Uczestników szkolenia:
 
1. Przyswojenie szczegółowych zagadnień związanych z tematyką czasu pracy, 
2. Wzmocnienie umiejętności praktycznego wykorzystania przepisów kodeksy pracy, 
3. Zapoznanie z bieżącym orzecznictwem z zakresu prawa pracy,
4. Zapoznanie ze zmianami w zakresie czasu pracy wprowadzonymi w związku z epidemią Covid-19,
5. Możliwość wymiany doświadczeń z radcą prawnym, prowadzącym bieżącą obsługę przedsiębiorstw, również w zakresie prawa pracy;

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie;
2. Definicje i okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy;
3. Okresy odpoczynku od pracy;
4. Systemy i rozkłady czasu pracy. Wybór odpowiedniego systemu pracy na konkretnych przykładach;
5. Normy czasu pracy;
6. Wymiar czasu pracy;
7. Dni wolne, rozkłady i harmonogramy – planowanie czasu pracy;
8. Praca w godzinach nadliczbowych;
9. Praca w dni wolne oraz rekompensaty;
10. Praca w porze nocnej;
11. Ewidencjonowanie czasu pracy;
12. Zmiany w przepisach prawa pracy w zakresie czasu pracy wprowadzone przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 02.03.2020 r.;
13. Przegląd najważniejszego orzecznictwa z zakresu czasu pracy.

Trener 1:
Radca prawny od 2009 r. 
Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Pracę z partnerami Kancelarii rozpoczęła w 2005 r., od 2013 jest Wspólnikiem Kancelarii. Jest doświadczonym procesualistą. Specjalizuje się w zakresie prawa budowlanego i nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej realizacji inwestycji deweloperskich, posiada szeroką praktykę w prowadzeniu sporów sądowych i sądowo-administracyjnych, a także negocjacji i windykacji, świadczy bieżącą obsługę prawną przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem firm funkcjonujących w ramach sieci franczyzowych i agencyjnych, zajmuje się również sprawami z zakresu prawa autorskiego i własności intelektualnej, a ponadto wdrażaniem rozwiązań ochrony prawnej interesów właścicielskich. Prowadziła szkolenia warsztatowe w zakresie wdrożenia RODO oraz zmian w przepisach prawa pracy. 

Trener 2:
Radca prawny od 2016 r. 
Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Pracę z partnerami Kancelarii rozpoczęła w 2011 r. Doświadczony praktyk z zakresu prawa korporacyjnego i handlowego, a także prawa pracy i prawa cywilnego. Prowadzi liczne spory sądowe i podejmuje bieżące decyzje procesowe. Posiada praktykę w świadczeniu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorstw, prowadzi stałą współpracę z Klientami i znajduje zgodne z prawem rozwiązania dla codziennych problemów prawnych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstw i zatrudnianiem pracowników. Wdraża i aktualizuje u przedsiębiorców regulacje dotyczące ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, prowadziła szkolenia warsztatowe w zakresie wdrożenia RODO. 

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN