Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Power BI​ (Business Intelligence) - szkolenie z certyfikatem​
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy z zakresu opracowania wizualizacji danych pochodzących z różnych źródeł, celem dalszej analizy i raportowania oraz usprawnienie i zautomatyzowanie zadania bez nauki VBA.

Zagadnienia szkolenia

1. Wprowadzenie do Power BI:
 • interfejs użytkownika: wstążka i pasek szybkiego dostępu,
 • korzystanie z baz danych stworzonych w MS Access,
 • otwieranie i zamykanie aplikacji i baz danych.
2. Podstawy analizy biznesowej w Power BI:
 • wprowadzenie do analizy danych z wykorzystaniem
 • narzędzi Power BI,
 • zasady wizualizacji danych,
 • analiza danych na mapie, tabela z danymi.
3. Pobranie danych w Query Editor:
 • import danych,
 • przekształcanie kolumn,
 • importowanie z pliku.
4. Praca z danymi w Power BI:
 • używanie plików MS Excel,
 • import zewnętrznych baz danych,
 • usługa Power BI.
5. Budowa modelu danych w Power BI:
 • wczytanie danych źródłowych,
 • wyliczenia i miary,
 • relacje w oparciu o zapytania DAX.
6. Interaktywna wizualizacja danych:
 • wybór odpowiedniego wykresu w Power BI,
 • interakcje,
 • wizualizacje niestandardowe,
 • tworzenie dashboardów,
 • tworzenie i publikacja raportów,
 • zarządzanie rozwiązaniami z Power BI.
7. Zastosowanie map i filtrów w raportach.

Termin: 15.05.2024
Cena: 400,00 zł netto osoba (492,00 zł brutto)​


Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. 24 365 86 24
 
 

Marki Grupy ORLEN