Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zrozumieć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowych od osób prawnych (CIT) (szkolenie online)
Dla kogo:
 • właściciele firm
 • główne księgowe oraz pracownicy działów księgowych firm
 • pracownicy biur rachunkowych
 • wolne zawody (radcowie prawni, adwokaci)
 • inne osoby chcące poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności

Korzyści:
 • kompleksowe omówienie najważniejszych zmian w CIT i PIT,
 • odniesienie zmian do poprzedniego stanu prawnego,
 • przygotowanie do zarządzania ryzykiem podatkowym w nowych obszarach,
 • aktualna wiedza,
 • praktyczne przykłady i wskazówki
 • zrozumiały język
 • maksymalnie interaktywna formuła, w tym swoboda zadawania pytań

Wykładowca:
Założyciel i właściciel kancelarii podatkowej, doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w jednej z największych kancelarii doradztwa podatkowego w Polsce, gdzie - jako wicedyrektor poznańskiego biura - odpowiadał za nadzór nad realizacją zleceń dla stałych Klientów, przeprowadzanie i koordynowanie audytów podatkowych, reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz Polskiego Ładu, m.in. „Składka zdrowotna w biznesie w 2022 roku (ODDK, Gdańsk 2022), w „Biuletynie ISP”, „Doradcy podatkowym” oraz „Przeglądzie Orzecznictwa Podatkowego”. Współautor komentarza do ustawy VAT. Uznany wykładowca, trener, szkoleniowiec.

MODUŁ I  - Podatek CIT w 2022 r. po zmianach wprowadzonych „Polskim Ładem”

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie tzw. „Polski Ład”. Zmiany dotknęły także ustawę o CIT. Można je podzielić na kilka zasadniczych grup:
 • wprowadzenie nowych podatków do ustawy o CIT,
 • zmiany dotyczące już istniejących zagadnień,
 • wprowadzenie nowych ulg,
 • zwiększenie efektywności istniejących ulg. 

W ramach niniejszego szkolenia skoncentrujemy się na dwóch pierwszych obszarach. Omówimy w przystępny sposób nowe podatki (minimalny podatek dochodowy, tzw. "ukryte dywidendy" oraz podatek od przerzuconych dochodów.). Zajmiemy się także nowelizacją dotychczasowych przepisów, w tym w zakresie: kosztów uzyskania przychodów związanych z finansowaniem zewnętrznym, spółkami nieruchomościowymi, podatkiem u źródła, zagranicznymi jednostkami kontrolowanymi (CFC). W ostatniej części szkolenia omówimy zmiany w obszarze rozliczeń bezgotówkowych, nielegalne zatrudnienie, amortyzację budynków i lokali mieszkalnych oraz relacji ulgi na złe długi w odniesieniu do pozostałych ulg wprowadzanych/modyfikowanych „Polskim Ładem.”


MODUŁ II  - Podatek PIT w 2022 r. po zmianach wprowadzonych „Polskim Ładem”

Od dnia 1 stycznia 2022 r. wszedł w życie tzw. „Polski Ład”. Zmiany dotknęły także ustawę o PIT. W ramach niniejszego szkolenia spojrzymy na wprowadzane zmiany z perspektywy codziennych procesów księgowo-rozliczeniowych, tj. zajmiemy się zagadnieniami pojawiającymi się w ciągu roku w przeciętnej firmie. Omówimy zagadnienia dotyczące pracowników oraz jednoosobowych działalności gospodarczych. Przeanalizujemy jak wygląda kwestia zaliczkowania na PIT po zmianach. Wśród zagadnień, które będą przedmiotem naszego zainteresowania wyróżnić można m.in.:  rozliczenia pracownicze z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, rozliczenia jednoosobowych działalności gospodarczej z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej, zaliczki na PIT, ulgi na dzieci, ulga rehabilitacyjna, ulga dla emerytów, ulga na powrót, zmiany w rozliczeniach B2B i B2C, przemodelowanie ryczałtów za korzystanie z samochodów służbowych, wydatki na własne cele mieszkaniowe, relacja ulgi na złe długi do pozostałych ulg w PIT. Ponadto, zajmiemy się zagadnieniami, które często (błędnie) są uznawane za nieistotne, w tym podatek u źródła, CFC (zagraniczne jednostki kontrolowane), spółki nieruchomościowe.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. ​

​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN