Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zrozumieć podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i podatek dochodowych od osób prawnych (CIT)
Cel szkolenia:

Przekazanie precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie szkolenia przekazane zostaną wiadomości zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w zakresie podatku dochodowego.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

  • przyswojenie szczegółowej wiedzy dotyczącej rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i od osób prawnych CIT
  • umiejętność systematycznej weryfikacji obowiązujących przepisów
  • usystematyzowanie oraz zaktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa podatkowego w zakresie podatku PIT i CIT
  • umiejętność podejmowania decyzji ograniczających ryzyko i zmniejszających obciążenia podatkowe.

Program szkolenia:

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

1. Podmiot i przedmiot opodatkowania
2. Źródła przychodów i koszty uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy)
3. Ustalanie podstawy opodatkowania
4. Skala podatkowa, odliczenia od podatku
5. Zaliczki na podatek dochodowy
6. Transakcje między podmiotami powiązanymi
7. Opodatkowanie przychodów ze stosunku pracy (wynagrodzenia, świadczenia nieodpłatne albo częściowo odpłatne, koszty uzyskania podstawowe, podwyższone i z kilku stosunków pracy, pobór podatku)
8. Rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
9. Działalność wykonywana osobiście
10. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych oraz najmu i dzierżawy
11. Podmiot o przedmiot opodatkowania, zwolnienia
12. Przychody podlegające opodatkowania, dochód a strata, rok podatkowy
13. Przychody z działalności gospodarczej, wyłączenia i moment uzyskania przychodów
14. Przychody z udziału w zyskach osób prawnych
15. Koszty uzyskania przychodów a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (koszty odroczone, różnice trwałe, moment zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów)
16. Podstawa opodatkowania i odliczenia od dochodu
17. Wysokość podatku i możliwe odliczenia, rozliczenia straty z lat ubiegłych
18. Zeznania roczne

Trener:
Trener/szkoleniowiec i coach PCC, certyfikowany Trenerów Points of You z praktyką zawodową. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku finanse i bankowość o specjalizacji rachunkowość oraz absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o kierunku podatki. Autorka wielu projektów szkoleniowych dla firm usługowych, produkcyjnych oraz adminoistracji publicznej, wykładowca akademicki rachunkowości przedsiebiorstw., coaching biznesu. Dotychczas przeprowadziła 25 500 godzin szkoleń w tym: 9 850 godzin z zakresu przedsiębiorczości i organizacji pozarządowy. Jako trener biznesu i szkoleniowiec pracowała przy projektach unijnych , gdzie szkoliła z zakresu szkoleń twardych i miękkich  komunikacji , motywacji, asertywności, przywództwa, zarządzania zespołem, stres twoim wrogiem. Przeprowadziła wiele szkoleń z dziedziny finansów i rachunkowości.  Jak również prowadziła sesje coachingowe dla pracowników i managerów.  Udzielał wsparcia JST i organizacją NGO w postaci warsztatów i kierowania zespołami kobiet. Jest psychologiem ze specjalizacją inteligencja emocjonalna prowadziła szkolenia dla nauczycieli z kreatywności, praca oparta na metodzie metafory, jak również interaktywne gry dla uczniów. Oparte na emocjach i ich odczuwaniu w ciele. W obecnej chwili jest wykładowcą akademickim i prowadzę studia podyplomowe z coachingu biznesu i przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Gospodarczej w Bydgoszczy oddział Działdowo.

Termin szkolenia: 17.08.2021

Cena szkolenia realizowanego w formule online: 850,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. +48 607 266 812


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. ​

​​
 
 

Marki Grupy ORLEN