Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nowelizacja Prawa Pracy
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy w zakresie zmian w kodeksie pracy, które wchodzą w życie od 01.01.2023 r.

 • Nowe brzmienie uprawnień pracowniczych w zakresie równości
 • Zmiany w zakresie umów na czas próbny
 • Nowy moment rozpoczęcia pracy
 • Dopuszczalna wielość stosunków pracy
 • Nowe brzmienie umowy o pracę
 • Nowy zakres obowiązku informacyjnego skierowanego do pracownika – cały szereg nowych obowiązków wynikający z różnych przepisów prawa pracy. 
 • Wniosek pracownika o nową formę zatrudnienia
 • Nowe brzmienie dokumentów związanych z wypowiadaniem umów
 • Konsekwencje wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę
 • Nowe przerwy w trakcie czasu pracy
 • Nowe dni wolne od pracy – z powodu siły wyższej. 
 • Urlop opiekuńczy
 • Wymiar, zasady, zakres, dokumentacja i inne elementy związane z urlopem opiekuńczym
 • Zmiany w zakresie godzin nadliczbowych – wyłączenia
 • Zmiany w zakresie urlopu macierzyńskiego
 • Zmiany w zakresie urlopu rodzicielskiego
 • Zmiany w zakresie urlopu ojcowskiego
 • Zmiany w zakresie urlopu wychowawczego
 • Wniosek o elastyczną organizację czasu pracy Podstawy stojące u zmian kodeksu pracy
 • Nowelizacja a regulacje związane z COVID-19
 • Kontrola trzeźwości u pracowników
 • Procedura, konsekwencje, dokumentacja związana z kontrolą trzeźwości
 • Konsekwencje pozytywnego wyniku badania
 • Praca zdalna – 33 nowe przepisy regulujące. 
 • Sposób wdrożenia pracy zdalnej
 • Procedury związane z wdrożeniem pracy zdalnej
 • Dokumentacja związana z pracą zdalną
 • Obowiązki pracodawcy związane z pracą zdalną
 • Kontrola pracy zdalnej
 • Dokumentacja pracownika w zakresie pracy zdalnej
 • Okazjonalne świadczenie pracy zdalnej
 • Kara pieniężna za wykonywanie pracy zdalnej
 • Pytania i dyskusja

Cena szkolenia zamkniętego: 499 zł + 23% VAT (zawiera udział w szkoleniu dla grupy do 15 osób, certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy).

Lokalizacja: Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

Wioleta Iskra
tel. +48 24 365 86 24

 
 

Marki Grupy ORLEN