Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Microsoft Project
Microsoft Project to aplikacja wspomagająca zarządzanie projektami, zasobami, czasem i finansami projektu. Jest to zaawansowane i bardzo popularne narzędzie oferujące czytelne narzędzia raportujące, rozbudowane interfejsy do zarządzania ważnymi aspektami projektu.

Zagadnienia szkolenia

1.Definicja projektu i jego podstawowe elementy.
2.Zarządzanie projektem. Określenie celu projektu
 • Zarządzanie siłą roboczą, budżetem i zasobami 
 • Raportowanie
 • Ocena sprawności i efektywności 
 • Cykl życia projektu 
 • Menedżer Projektu (PM) 
3.Microsoft Project Interfejs Użytkownika
 • Otwieranie/Zapisywaniepliku z projektem
 • Widoki (Plansze) 
 • Poruszanie się po widokach
4. Wprowadzanie informacji podstawowych
 • Definiowanie projektu
 • Kalendarz
 • Wprowadzanie zadań
 • Zadania kontrolne
 • Struktura hierarchiczna zadań w projekcie
 • Przeglądanie zadań sumarycznych
 • Zadania cykliczne
 • Łączenie zadań
 • Rodzaje zależności
 • Wprowadzanie prostych relacji do harmonogramu
 • Wprowadzanie relacji złożonych
 • Czas opóźnienia i wyprzedzenia (negatywnego opóźnienia) 
 • Wprowadzanie warunków brzegowych
 • Zapas czasu
 • Ścieżka krytyczna
5. Sortowanie i filtrowanie danych
6. Zarządzanie zasobami
 • Typy zasobów
 • Przypisywanie zasobów do zadań
 • Przeciążenia zasobów
 • Lokalizowanie przeciążonych zasobów
 • Samodzielne odciążanie zasobów
7. Koszty
8. Kontrola realizacji projektu
9. Drukowanie
 • Ustawienia strony​


Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. 24 365 86 24
 
 

Marki Grupy ORLEN