Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
​​Microsoft Excel podstawowy - szkolenie z certyfikatem


Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich wykorzystania w praktyce.
Uczestnik zdobędzie umiejętność edycji, formatowania, kopiowania, zapisywania i drukowania arkuszy, wykorzystania szablonów oraz będzie umiał wykonać podstawowe operacje na plikach. Będzie potrafił dostosować wstążkę, pracować z wieloma arkuszami i tworzyć wykresy oraz wstawiać formuły i funkcje do arkusza. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił zarządzać arkuszami i wstawiać proste elementy graficzne oraz wyszukać w arkuszu potrzebne dane. 
Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu najważniejszych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.
Całość szkolenia ma charakter warsztatów opartych o wykonywanie zadań praktycznych. Szkolenie przewidziane na 16 godzin lekcyjnych.

Program szkolenia:

1.     Wprowadzenie do programu MS Excel

1.1.  Wersje programu MS Excel, Nazewnictwo, budowa okna,

1.2.  Tworzenie formuł, podstawowe operatory, kopiowanie formuł, Suma, Autosumowanie (suma, średnia, zliczanie, minimum, maksimum), adresowanie bezwzględne, adresowanie względne, zapisywanie, tworzenie szablonów 

2.     Edycja danych

2.1.  Wyszukiwanie komórek, Wprowadzanie danych,

2.2.  Wypełnianie serią danych, kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresu, pole nazwy

2.3.  Odwołania i zmiany adresacji 

3.     Formatowanie danych

3.1.  Typy danych i formatowanie według typu danych, formatowanie graficzne arkusza, nadawanie styli.

3.2.  Formatowanie jako tabela 

4.     Sortowanie i filtrowanie danych

4.1.  Praktyczne sortowanie i filtrowanie

4.2.  Operatory i filtrowania niestandardowe 

5.     Obiekty wstawiania

5.1.  Wstawianie grafiki,

5.2.  Narzędzia SmartArt,

5.3.  Kształty i komentarze 

6.     Przygotowanie dokumentów do wydruku

7.     Podstawowe grupy formuł

7.1.  Funkcje logiczne

7.2.  Funkcje matematyczne,

7.3.  Funkcje tekstowe

7.4.  Funkcje daty i godziny

7.5.  Typowe błędy w formułach - rozwiązywanie problemów 

8.     Formatowanie warunkowe

9.     Podstawowe operacje na wykresach

10.  Wstęp do tabel i wykresów przestawnych

10.1.                Listy danych

10.2.                Tworzenie tabel przestawnych – obszary

10.3.                Tworzenie tabel przestawnych – ustawienia pola

10.4.                Grupowanie danych

10.5.                Wykres przestawny

10.6.                Tworzenie tabel przestawnych – zadania praktyczne

 

Termin: 13-14.05.2024
Cena: 450,00 zł netto osoba (553,50 zł brutto)​

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia (w tym przygotowanie merytoryczne materiałów), certyfikat ukończenia szkolenia.​


Dodatkowe informacje oraz zapisy:

​tel. 24 365 86 24
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN