Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
​​Microsoft Excel średniozaawansowany - szkolenie z certyfikatem


Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich wykorzystania. 
Uczestnik zdobędzie umiejętność edycji i formatowania danych, pozna możliwości wykorzystywania odwołań, funkcji logicznych i statystycznych oraz będzie umiał wykonać popularne obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Będzie potrafił wykonać wykresy i dostosować ich formę do typu danych.. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych oraz autonomicznych wykresów przestawnych.
Uczestnicy nauczą się zarządzać arkuszami i skoroszytami, a także wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu popularnych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy.
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Całość szkolenia ma charakter warsztatów opartych o wykonywanie zadań praktycznych. Ostatni blok tematyczny (2 h lekcyjne) może być przeznaczony na rozwiązywanie bieżących problemów grupy. ​

Szkolenie przewidziane na 16 godzin lekcyjnych.

Program szkolenia:

1. Nawigacja przy pomocy klawiatury, sztuczki i skróty
   1.1. Poruszanie się po dużych zakresach, 
   1.2. Zaznaczanie dużych zakresów
2. Rodzaje adresacji
   2.1. Adresowanie względne
   2.2. Adresowanie bezwzględne
   2.3. Adresowanie mieszane
   2.4. Adresowanie tabelaryczne
3. Pole Nazwy
   3.1. Używanie pola nazwy
   3.2. Tworzenie nazw
   3.3. Nazwy z zakresu
   3.4. Zarządzanie nazwami
4. Formatowanie warunkowe. 
   4.1. Tworzenie formatów warunkowych
   4.2. Niestandardowe formaty
   4.3. Formatowanie całych zakresów
   4.4. Funkcje w formatowaniu
5. Filtrowanie i sortowanie 
   5.1. Sortowanie niestandardowe
   5.2. Filtrowanie danych
   5.3. Filtrowanie przy użyciu wbudowanych kryteriów
   5.4. Filtrowanie zaawansowane
   5.5. Budowanie masek filtrowania
6. Sumy częściowe i konspekty
   6.1. Tworzenie sum częściowych
   6.2. Wprowadzanie funkcji
   6.3. Zarządzanie autokonspektem
7. Tabele przestawne i wykresy przestawne
   7.1. Tworzenie tabel przestawnych
   7.2. Pola obliczeniowe
   7.3. Ustawienia pola
   7.4. Formatowanie danych
   7.5. Grupowanie danych
   7.6. Filtrowanie, Fragmentator
   7.7. Wykres przestawny
   7.8. Pokaż jako
8. Funkcje Excela
   8.1. Funkcje daty
   8.2. Funkcje matematyczne
   8.3. Funkcje tekstowe
   8.4. Logiczne
   8.5. Odwołania
   8.6. Statystyczne
   8.7. Finansowe
9. Formularze 
10. Poprawność Danych
    10.1. Reguła poprawności danych
    10.2. Komunikat wejściowy i błędu
    10.3. Zakreśl nieprawidłowe dane
11. Narzędzie szybkiej analizy danych.

​​Termin: 12-13.03.2024
Cena: 450,00 zł netto osoba (553,50 zł brutto)​

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia (w tym przygotowanie merytoryczne materiałów), certyfikat ukończenia szkolenia.

 Karta zgłoszenia

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. 24 365 86 24
​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN