Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
​​Microsoft Excel średniozaawansowany- szkolenie online z certyfikatem


Celem szkolenia jest przedstawienie średnio zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich wykorzystania. 
Uczestnik zdobędzie umiejętność edycji i formatowania danych, pozna możliwości wykorzystywania odwołań, funkcji logicznych i statystycznych oraz będzie umiał wykonać popularne obliczenia za pomocą formuł i funkcji. Będzie potrafił wykonać wykresy i dostosować ich formę do typu danych.. Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania tabel przestawnych oraz autonomicznych wykresów przestawnych.
Uczestnicy nauczą się zarządzać arkuszami i skoroszytami, a także wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej. Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu popularnych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy.
Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Całość szkolenia ma charakter warsztatów opartych o wykonywanie zadań praktycznych. Ostatni blok tematyczny (2 h lekcyjne) może być przeznaczony na rozwiązywanie bieżących problemów grupy. ​

Szkolenie przewidziane na 16 godzin lekcyjnych.

Program szkolenia:

1. Nawigacja przy pomocy klawiatury, sztuczki i skróty
   1.1. Poruszanie się po dużych zakresach, 
   1.2. Zaznaczanie dużych zakresów
2. Rodzaje adresacji
   2.1. Adresowanie względne
   2.2. Adresowanie bezwzględne
   2.3. Adresowanie mieszane
   2.4. Adresowanie tabelaryczne
3. Pole Nazwy
   3.1. Używanie pola nazwy
   3.2. Tworzenie nazw
   3.3. Nazwy z zakresu
   3.4. Zarządzanie nazwami
4. Formatowanie warunkowe. 
   4.1. Tworzenie formatów warunkowych
   4.2. Niestandardowe formaty
   4.3. Formatowanie całych zakresów
   4.4. Funkcje w formatowaniu
5. Filtrowanie i sortowanie 
   5.1. Sortowanie niestandardowe
   5.2. Filtrowanie danych
   5.3. Filtrowanie przy użyciu wbudowanych kryteriów
   5.4. Filtrowanie zaawansowane
   5.5. Budowanie masek filtrowania
6. Sumy częściowe i konspekty
   6.1. Tworzenie sum częściowych
   6.2. Wprowadzanie funkcji
   6.3. Zarządzanie autokonspektem
7. Tabele przestawne i wykresy przestawne
   7.1. Tworzenie tabel przestawnych
   7.2. Pola obliczeniowe
   7.3. Ustawienia pola
   7.4. Formatowanie danych
   7.5. Grupowanie danych
   7.6. Filtrowanie, Fragmentator
   7.7. Wykres przestawny
   7.8. Pokaż jako
8. Funkcje Excela
   8.1. Funkcje daty
   8.2. Funkcje matematyczne
   8.3. Funkcje tekstowe
   8.4. Logiczne
   8.5. Odwołania
   8.6. Statystyczne
   8.7. Finansowe
9. Formularze 
10. Poprawność Danych
    10.1. Reguła poprawności danych
    10.2. Komunikat wejściowy i błędu
    10.3. Zakreśl nieprawidłowe dane
11. Narzędzie szybkiej analizy danych.

​​Cena szkolenia realizowanego w formule online (16h): 320,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

Wioleta.Iskra@centrumedukacji.pl​
tel. 24 365 86 24

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. 

Do cen należy dodać podatek VAT. (23%)

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia (w tym przygotowanie merytoryczne materiałów), certyfikat ukończenia szkolenia.

​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN