Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Microsoft Access
Szkolenie adresowane do początkujących użytkowników Accessa i osób, które chcą zapoznać się z programem z punktu widzenia użytkownika bazy danych. Uczestnicy nauczą się, jak efektywnie i wygodnie korzystać z baz danych przy pomocy programu Access, wzbogacać istniejące bazy o przydatne elementy takie jak formularze do wprowadzania danych,
kwerendy do ich przetwarzania i analizy i raporty przedstawiające dane w różnych zestawieniach – poznają również podstawy tworzenia prostych baz danych od podstaw.

Zagadnienia szkolenia

1. Wprowadzenie do programu Microsoft Access
 • Zastosowanie i możliwości programu
 • Budowa baz danych Accessa: formularze, tabele, kwerendy,raporty
 • Interfejs użytkownika: wstążka i pasek szybkiego dostępu
 • Podstawy korzystania z baz danych stworzonych w Accessie

2. Tworzenie i wzbogacanie baz danych
 • Korzystanie z kreatorów tabel, formularzy, kwerend i raportów
 • Gotowe szablony plików i tabel
 • Tworzenie tabel: widok projektowania tabeli
 • Relacje między danymi, klucze obce i klucze główne
 • Tworzenie formularzy: widok projektowania formularza
 • Tworzenie raportów: widok projektowania raportu

3. Efektywne korzystanie z bazy danych
 • Drukowanie danych i raportów
 • Analiza danych na ekranie: proste i złożone sortowanie i filtrowanie

Karta zgłoszenia

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. 24 365 86 24

 
 

Marki Grupy ORLEN