Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Jak rozmawiać by zrozumieć i być zrozumianym - prawidłowa komunikacja w miejscu pracy

​​Wykład otwarty
,,Jak rozmawiać by zrozumieć i być zrozumianym - prawidłowa komunikacja w miejscu pracy.”
 

Cel wykładu:
 • nabycie wiedzy z zakresu komunikacji bazującej na empatycznym dialogu oraz technik mediacyjnych
 • zdobycie umiejętności prawidłowego wyrażania własnych potrzeb, uczuć i próśb oraz aktywnego słuchania innych pracowników
 • wykształcenie postawy otwartości i gotowości do rozwiązywania konfliktów jawnych i ukrytych

Wykład skierowany jest:
 • do pracowników wszystkich szczebli zawodowych
 • osób zainteresowanych tematem prawidłowej komunikacji w miejscu pracy

Czas trwania wykładu:
 • 2 x 1,5 godziny

Zagadnienia wykładu:

Blok 1
 • Jakość relacji interpersonalnych a zdrowie psychiczne
 • Czynniki utrudniające prawidłową komunikację w miejscu pracy
 • Obserwacja bez oceniania jako najwyższa forma ludzkiej inteligencji – opinie i fakty
 • Wartość, znaczenie i sens uczuć
 • Zaspokojone i niezaspokojone potrzeby jako źródło wszelkich porozumień i nieporozumień
 • Formułowanie prośby czyli między uległością a agresją

Blok 2
 • Empatyczne słuchanie
 • Gotowość do zmian (zewnętrznych i/lub wewnętrznych)
 • Jak prawidłowo dziękować
 • Wrogowie komunikacji opartej na empatycznym dialogu
 • Mediacje wewnętrzne w zespołach pracowniczych
 • Odpowiedzi na zadawane pytania

Trener:
Psycholog, terapeuta zajęciowy, mediator I i II stopnia. Prowadzi własną praktykę psychologiczną
w tym m.in. konsultacje, szkolenia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Założycielka
Ośrodka Pomocy Psychologicznej Razem w Górę. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia o specjalizacji rozwojowo-wychowawczej.
Certyfikowany Trener Umiejętności Społecznych. Prowadzi szkolenia z zakresu prawidłowej
komunikacji. W pracy bazuje na empatycznym dialogu w oparciu o metody porozumienia bez
przemocy (NVC). Prowadziła szkolenia i warsztaty m.in. z zakresu budowania prawidłowych
relacji w środowisku szkolnym, pomocy psychospołecznej dla rodzin dysfunkcyjnych oraz serię
warsztatów rozwoju osobistego dla młodzieży i młodych dorosłych.

Cena wykładu: 99 zł brutto

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. 24 365 86 24

 
 

Marki Grupy ORLEN