Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Język SQL
Język zapytań SQL to wszechstronne narzędzie niezbędne w warsztacie każdego, kto ma w pracy styczność z bazami danych. Podczas tego intensywnego szkolenia, uczestnicy poznają najważniejsze zasady SQL i uczą się korzystać z niego do pobierania informacji z bazy danych.

Zagadnienia szkolenia
1. Relacyjne bazy danych – podstawy
 • Pojęcie relacji.
 • Tabela, wiersz, kolumna.
 • Klucz, klucz główny.
 • Klucze obce i powiązania między tabelami.

2. Podstawowe widoki i operacje w programie bazodanowym.

3. Język SQL
 • Proste zapytania – konstrukcja SELECT,
 • Funkcje i operatory,
 • Wybieranie wierszy – klauzula WHERE,
 • Porządkowanie danych – klauzula ORDER BY,
 • Klauzula TOP,
 • Łączenie wielu tabel,
 • Grupowanie wierszy,
 • Funkcje agregujące,
 • Wybieranie grup wierszy – klauzula HAVING,
 • Podzapytania,
 • Operacje teoriomnogościowe,

4. Wprowadzenie do projektowania relacyjnych baz danych
 • Proces projektowania bazy
 • Unikanie anomalii – postaci normalne

5. Schemat bazy danych
 • Typy danych,
 • Tworzenie tabel – CREATE TABLE,
 • Więzy spójności,
 • Autonumerowanie wierszy.

6. Dodawanie i modyfikacja danych
 • Dodawania danych – INSERT,
 • Modyfikacje danych – UPDATE,
 • Usuwanie danych – DELETE.

Karta zgłoszenia

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. 24 365 86 24​

 
 

Marki Grupy ORLEN