Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Microsoft Excel zaawansowany - szkolenie z certyfikatem​

 

Celem  szkolenia jest przedstawienie zaawansowanych funkcji Microsoft Excel oraz sposobów ich wykorzystania.
Każdy uczestnik zdobędzie umiejętność złożonej edycji i formatowania danych oraz sprawdzania ich poprawności. Pozna możliwości wykorzystywania i tworzenia szablonów oraz będzie umiał wykonać obliczenia za pomocą zaawansowanych formuł i funkcji (łącznie z wielopoziomowymi zagnieżdżeniami). Będzie potrafił wykonać skomplikowane wykresy i dostosować ich formę do typu danych. Dzięki praktycznym ćwiczeniom przygotowanym przez trenera będzie potrafił sortować i filtrować dane, oraz nauczy się automatyzować pracę za pomocą makr. 
Każdy z uczestników nabędzie umiejętności sporządzania zaawansowanych tabel przestawnych, analizowania dużych danych, pozna możliwości pracy z bazami danych oraz dowie się o możliwości importowania i eksportowania danych w programie. Uczestnicy nauczą się wykorzystywać nowe funkcje pracy online i poznają możliwości udostępniania arkuszy do pracy grupowej.
 Specjalnie dobrane ćwiczenia wykonywane samodzielnie pod nadzorem trenera zapewnią trwałe podniesienie wydajności pracy dzięki wykorzystaniu zaawansowanych funkcji Microsoft Excel. Ćwiczenia skonstruowane są w ten sposób, by maksymalnie usprawnić utrwalenie nabytej w trakcie szkolenia wiedzy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie pracować w programie Microsoft Excel wykorzystując poznane na szkoleniu funkcjonalności programu.

Całość szkolenia ma charakter warsztatów opartych o wykonywanie zadań praktycznych. Ostatni blok tematyczny (2 h lekcyjne) może być przeznaczony na rozwiązywanie bieżących problemów szkolonej grupy uczestników. 

Szkolenie przewidziane na 16 godzin lekcyjnych.

Program szkolenia:

1. Nawigacja przy pomocy klawiatury, sztuczki i skróty
   1.1. Poruszanie się po dużych zakresach, 
   1.2. Zaznaczanie dużych zakresów
2. Rodzaje adresacji
   2.1. Adresowanie względne
   2.2. Adresowanie bezwzględne
   2.3. Adresowanie mieszane
   2.4. Adresowanie tabelaryczne
3. Pole Nazwy i inspekcje formuł
   3.1. Nazwy z zakresu
   3.2. Zarządzanie nazwami
   3.3. Narzędzia inspekcji
4. Formatowanie warunkowe. 
   4.1. Niestandardowe formaty
   4.2. Formatowanie całych zakresów
   4.3. Funkcje w formatowaniu
5. Filtrowanie danych 
   5.1. Filtrowanie przy użyciu wbudowanych kryteriów
   5.2. Filtrowanie zaawansowane
6. Sumy częściowe i konspekty
   6.1. Tworzenie sum częściowych
   6.2. Wprowadzanie funkcji
   6.3. Zarządzanie autokonspektem
7. Tabele przestawne i wykresy przestawne
   7.1. Tworzenie tabel przestawnych
   7.2. Pola obliczeniowe
   7.3. Ustawienia pola
   7.4. Formatowanie danych
   7.5. Grupowanie danych
   7.6. Filtrowanie i fragmentatory
   7.7. Wykres przestawny
   7.8. Pokaż jako
8. Wykresy wieloelementowe i dodatek PowerMap 
9. Funkcje Excela
   9.1. Funkcje daty
   9.2. Funkcje matematyczne
   9.3. Funkcje tekstowe
   9.4. Logiczne
   9.5. Odwołania
   9.6. Statystyczne
   9.7. Finansowe
10. Excel jako baza danych - funkcje bazodanowe
11. Formularze i scenariusze danych
12. Poprawność Danych
    12.1. Reguła poprawności danych
    12.2. Komunikat wejściowy i błędu
    12.3. Zakreśl nieprawidłowe dane
    12.4. Listy dynamiczne
13. Pobieranie danych zewnętrznych 
14. Narzędzie Solver – dopasowania wedle kilku kryteriów
15. Narzędzie PoverPivot
    15.1. KPI
    15.2. Modelowanie danych
    15.3. Relacje
16. Wstęp do Power Query – podstawy narzędzia ETL
17. Wprowadzenie do dodatku Analysis ToolPak

​​Termin: 21-22.05.2024
Cena: 450,00 zł netto osoba (553,50 zł brutto)​

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia (w tym przygotowanie merytoryczne materiałów), certyfikat ukończenia szkolenia.​
Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. 24 365 86 24​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN