Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Efektywne delegowanieCele szkolenia:
 • rozwinięcie umiejętności z zakresu komunikacji, zarządzania sobą w czasie w kontekście delegowania zadań,
 • usprawnienie komunikacji w delegowaniu zadań,
 • przedstawienie zasad delegowania zadań i uprawnień w zależności od osobowości pracownika i jego poziomu dojrzałości zawodowej,
 • poznanie metod, technik i procedur delegowania zadań i uprawnień
 • podniesienie umiejętności prowadzenia rozmowy z pracownikiem w zakresie przekazywania mu informacji zwrotnej dotyczącej wykonania zadania,
 • poznanie metod pozwalających na badanie postępów działań zleconych pracownikowi.

Moduł 1. Komunikacja jako baza do skutecznego delegowania zadań i uprawnień
 • Autodiagnoza stylu komunikowania się.
 • Elementy skutecznej komunikacji (mowa ciała, głos, treść).
 • Spójność komunikatu.
 • Zaangażowanie w rozmowę, aktywne słuchanie.
 • Praktyczne zasady komunikacji budującej motywację pracownika.

Moduł 2. Style kierowania a delegowanie
 • Autodiagnoza preferowanego stylu zarządzania.
 • Poznanie zagrożeń wynikających z nadużywania poszczególnych stylów kierowania.

Moduł 3. Poziom dojrzałości pracownika wg Blancharta a delegowanie
 • R1: entuzjastyczny debiutant.
 • R2: rozczarowany adept.
 • R3: kompetentny lecz ostrożny praktyk.
 • R4: samodzielny ekspert.
 • Styl kierowania a poziom dojrzałości pracownika.

Moduł 4.  Zarządzanie sobą w czasie a delegowanie 
 • Autodiagnoza indywidualnych przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu i organizacji pracy
 • Fazy realizacji przedsięwzięcia 
 • Sporządzanie budżetu czasu – na co zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie „złodziei czasu”
 • Sposoby radzenia sobie z największymi „złodziejami czasu”
 • Strategie radzenia sobie ze stresem a zarządzanie sobą w czasie
 • Temperament i osobowość a efektywność w obszarze zarządzania sobą w czasie

Moduł 5. Skuteczne delegowanie
 • Czym jest delegowanie?
 • Delegowanie – konieczność czy przywilej?
 • Najczęściej popełniane błędy w procesie delegowania.
 • Delegowanie jako proces.
 • Zasady efektywnego delegowania.
 • Delegowanie zadań adekwatnie do motywacji i kompetencji pracownika. 

Moduł 6. Informacja zwrotna w procesie delegowania
 • Sposoby udzielania informacji zwrotnej (metoda kanapki, metoda FUKO, metoda Z).
 • Właściwe dopasowanie informacji zwrotnej do odbiorcy.
 • Reakcje na informację zwrotną.
 • Radzenie sobie z oporem na informację zwrotną.​​

Cena szkolenia: 389,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

Wioleta Iskra
tel. +48 24 365 86 24


 
 

Marki Grupy ORLEN