Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarządzanie doświadczeniami klientów - customer experience


Cel szkolenia:

 • Praktyczne przeanalizowanie ścieżki klienta w „DNA” firmy oraz refleksje i wnioski w zakresie pozytywnych i negatywnych doświadczeń klienta,
 • Analiza, dopracowanie i wzmocnienie efektywności obsługi klienta w kontekście wzmacniania pozytywnych doświadczeń – wypracowanie przez uczestników warsztatów stylu reagowania w kluczowych sytuacjach, 
 • Wspólna analiza aktualnie stosowanego modelu rozmowy obsługowej na poziomie procesu, stosowanych technik,
 • Praktyczne przepracowanie kluczowych narzędzi bezpośredniej obsługi klienta, dostosowanych do tworzenia pozytywnych doświadczeń oraz przeniesienie całości na poziom konkretnych konstruktów komunikacyjnych,
 • Praktyczny trening wypracowanych narzędzi na bazie firmowego case study + feedback,
 • Stworzenie praktycznego katalogu narzędzi i komunikacji do wzmacniania pozytywnych doświadczeń klienta.

Program szkolenia:

Dzień 1 

1. Wstęp do szkolenia – paradygmat w obsłudze klienta – strategia Customer Experience
 • Ćwiczenie „Proces” – wstęp do dyskusji o sekwencyjnym modelu obsługi klienta.
 • Określenie założeń efektywności obsługowej w świecie klienta 3.0. – waga decyzyjna klienta – zrozumienie paradygmatu efektywności obsługi klienta.

2. Warsztat praktyczny – szkoleniowa gra symulacyjna „Ścieżka klienta w „DNA” firmy”

Gra symulacyjna „Ścieżka klienta w „DNA” firmy” jest niezbędna do stworzenia obszaru doświadczeń uczestników szkolenia. Gra tworzy płaszczyznę procesu, struktury, filozofii oraz relacji i komunikacji w obsłudze klienta i pozwala uczestnikom szkolenia bliżej przyjrzeć się kluczowym punktom kontaktu klienta z firmą. Jednocześnie uczestnicy warsztatów tworzą wizję dobrych, złych i neutralnych doświadczeń klienta w kluczowych punktach kontaktu z obsługą. Dzięki temu mamy szansę na analizę przebiegu gry, wypracowanie przez uczestników kluczowych punktów kontaktu oraz analizę jakości obsługi i budowanych relacji, sposobu prowadzenia rozmów obsługowych oraz stworzenie obszaru doświadczeń uczestników szkolenia, z którego korzystamy w ramach dalszej pracy warsztatowej. 

3. Analiza doświadczeń uczestników warsztatów z gry symulacyjnej
 • Analiza przebiegu gry.
 • Doświadczenie z gry oraz refleksje i wnioski uczestników warsztatów szkoleniowych – płaszczyzna procesu, relacji i płaszczyzna komunikacji w prowadzonych rozmowach.
 • Kluczowe momenty.
 • Kluczowe punkty kontaktu.
 • Złe doświadczenia osłabiające lojalność klientów.
 • Pozytywne doświadczenia wzmacniające lojalność klientów.

4. Customer Experience – strategia 
 • Podstawy Customer Experience.
 • Customer Experience na świecie.
 • Rola kultury organizacyjnej.
 • Ogólna rola pracowników w strategii Customer Experience.
 • Rola zachowań pracowników obsługi w wszystkich punktach kontaktu klienta z organizacją.
 • Narzędzia CX: Customer Voice, Customer Journey, Customer Experience Map.

5. Warsztat praktyczny: Customer Experience Map
 • Praktyczne warsztaty projektowania Customer Experience Map. 

Dzień 2

6. Projektowanie dobrych doświadczeń klienta
 • Kluczowe punkty kontaktu klienta z „DNA” firmy.
 • Praca z mapą doświadczeń.
 • Projektowanie stanów idealnych i interakcji dla kluczowych punktów styku.
 • Projektowanie zachowania obsługi dla zapewnienia stanu idealnego w kluczowych punktach.
 • Ulepszenia strukturalne – ulepszenia na poziomie zachowań.

7. Narzędzia obsługi wzmacniające pozytywne doświadczenia klienta
 • Klient w „DNA” organizacji.
 • Praca z mapą doświadczeń uczestników szkolenia.
 • Warsztat praktyczny – wypracowanie przez uczestników szkolenia narzędzi obsługi klienta wzmacniającej pozytywne doświadczenia + narzędzia komunikacji.
 • Prezentacja i dopracowanie narzędzi.

8. Trening obsługi opartej na Customer Experience
 • Praktyczny trening komunikacji z klientami w obsłudze klienta + feedback trenera:
  • Kontrola komunikacji z klientem
  • Przyjmowanie informacji
  • Analiza oczekiwań
  • Prezentacja rozwiązań dla klienta
  • Kontraktowanie działań i kontaktu
  • Pożegnanie
  • Trudne sytuacje

Podsumowanie programu rozwojowego. Przekazanie zadań wdrożeniowych dla uczestników.

Trener:
Trener biznesu z praktycznym, wieloletnim doświadczeniem dyrektora handlowego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. 

 
 

Marki Grupy ORLEN