Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Budowanie zespołów różnorodnych z efektywną komunikacja- generacja X, Y, Z
Program szkolenia:

Dzień 1:

1. Charakterystyka pokoleń XYZ
 • Cechy pokoleń XYZ.
 • Co kształtuje pokolenia?
 • Wartości pokoleń XYZ.
 • Oczekiwania pokoleń.
 • Do jakiego pokolenia należę?
 • Analiza SWOT pokoleń XYC.

2. Międzypokoleniowość w biznesie
 • Siła różnorodności.
 • Szanse wynikające z różnorodności zespołu.
 • Zagrożenia wynikające z różnorodności zespołu.
 • Kompetencje menedżera niezbędne do skutecznego zarządzania różnorodnym zespołem.
 • Oczekiwania pokoleń względem menedżera.

3. Budowanie zespołu w oparciu o różnorodność.
 • Grupa ludzi, z zespół. Charakterystyka skutecznego zespołu.
 • Proces grupowy, a różnorodność zespołowa.
 • Budowanie otwartości i zaufania w zespole międzypokoleniowym.
 • Budowanie zaangażowania pracowników w strategii zarządzania pokoleniami.
 • Budowanie autorytetu Lidera wobec zróżnicowanych zespołów.
 • Jak zamienić różnice na potencjał zespołu?
 • Metody uzyskiwania efektu synergii w zespole międzypokoleniowym.

4. Zarzadzanie zespołem wielopokoleniowym
 • Dopasowanie odpowiedniego modelu zarządzania do potrzeb pracowników.
 • Metody definiowania celów w zespołach wielopokoleniowych.
 • Organizacja pracy w zespole wielopokoleniowym (podział zadań).
 • Jak skutecznie motywować pokolenia XYZ?
 • Motywatory finansowe i pozafinansowe pokoleń XYZ.
 • Delegowanie, wykonanie, egzekucja zadań dla różnych pokoleń.
 • Rekrutacja pracowników pokoleń Y, Z.

DZIEŃ 2:

1. Efektywna komunikacja w zespole różnorodnym
 • Warunki skutecznej komunikacji w zespole międzypokoleniowym.
 • Bariery komunikacyjne. Toksyczne komunikaty. Jak ich unikać?
 • Zasady analizy transakcyjnej w budowaniu relacji opartych na efektywnej komunikacji.
 • Różnice pokoleniowe w komunikacji pokoleń XYZ.
 • Oczekiwania pokoleń XYZ dotyczące komunikacji.
 • Transparentność komunikacji.
 • Feedback – jako skuteczne i wspólne narzędzie komunikacji.
 • Informacja zwrotna – zasady udzielania i przyjmowania informacji zwrotnej.
 • FUKO – narzędzie do udzielania informacji zwrotnej.
 • Docenianie i chwalenie pracowników. Narzędzia ułatwiające ten proces.
 • Trudne rozmowy menedżera z pracownikami (rozmowy dyscyplinujące).

2. Rozwój pracowników różnych pokoleń
 • Metody i narzędzia rozwoju dla każdego pokolenia.
 • Informacja zwrotna, a rozwój pracownika.
 • Rozmowy rozwojowe i oceniające – dla różnych pokoleń – na co zwrócić szczególną uwagę?
 • Pokolenie Y i Z, a technologia.

3. Konflikty w zarzadzaniu różnorodnym zespołem
 • Konflikty pokoleń - z czego wynikają?
 • Metody rozwiązywania konfliktów.
 • Czym są stereotypy i jak z nimi walczyć?
 • Czego mogą się nauczyć pokolenia od siebie?

4. Zarządzanie pokoleniami XYZ
 • Dobre praktyki zaczerpnięte z innych firm

Trener

Trenerka i konsultantka HR. Od wielu lat związana z obszarem miękkiego HR, a w szczególności jego kluczowymi procesami, takimi jak: onboarding, opisy stanowisk ,wdrażanie oceny pracowniczej, rozmowy oceniające dla menedżerów, stawianie celów, zarządzanie talentami oraz badania zaangażowania pracowników. 

Posiada 13 lat doświadczenia w projektowaniu, wdrożeniu i ewaluacji globalnych programów onboardingowych, szkoleń produktowych oraz programów e-learningowych w międzynarodowej organizacji.

Wraz z zespołem projektowała i realizowała programy rozwojowe dla pracowników i menedżerów obszarów: EMEA, APAC oraz AMER (Polska, Wielka Brytania, Estonia, Indie, Filipiny, Hong Kong, USA). Uczestniczyła również w projektach z obszaru zarządzania Talentami. 
Swoim doświadczeniem menedżerskim dzieli się z menedżerami na sali szkoleniowej i zdalnie, prowadząc szkolenia z tematów, takich jak: First Time Manager, zarządzanie zespołem rozproszonym, zarządzanie pokoleniami w organizacji, prowadzenie efektywnych spotkań, budowanie efektywnych zespołów, zarządzanie zmianą, kultura zarządzania przez wartości w organizacji, kultura feedbacku, efektywna komunikacja w zespole oraz komunikacja międzykulturowa. Zrealizowała łącznie 6 tys. godzin szkoleń, zarówno na sali jak i zdalnie. Prowadzi szkolenia w języku polskim oraz w języku angielskim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. 

​​
 
 

Marki Grupy ORLEN