Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Asystent Zarządu i Rady Nadzorczej
1.png
Zdobądź i potwierdź kwalifikacje w zakresie zabezpieczenia i wspierania pracy organów Spółki.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy jako Asystenta Biura Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie:

stosowania i interpretacji najnowszych regulacji prawnych dla spółek,
funkcjonowania zarządu i rady nadzorczej,
przygotowania i koordynowania przebiegu posiedzeń,
analizowania i zapisów umownych oraz koordynowania procesu kontraktowania,
postępowania z różnego rodzaju dokumentacją pojawiającą się w biurze obsługi organów,
efektywnego zarządzania sobą w czasie i ustalać priorytety,
tworzenia efektywnych, ciekawych wystąpień profesjonalnej prezentacji,
efektywnego i zgodnego z prawem przeprowadzania procesu przygotowania, prowadzenia i zamykania spotkań, zebrań, narad.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający uzyskane kompetencje.

Uczestnicy:

Asystenci Zarządu, Asystenci Rady Nadzorczej
Asystenci Prezesa, Asystenci Kierownika  Biura Zarządu
Specjaliści ds. obsługi władz spółki
Specjaliści ds. organizacyjnych
Referenci w biurach zarządu

Metody:

wykłady i dyskusje grupowe,
analizy wybranych aktów prawnych
analizy kazusów i orzecznictwa.

Trener:

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od ponad 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Forma szkolenia: szkolenie stacjonarne
Termin: 04-05.04.2024
Cena: 949,00 zł netto osoba (1167,27 zł brutto)​

Karta zgłoszenia

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

​tel. 24 365 86 24
 
 
 

Marki Grupy ORLEN