Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
„Emerytury pomostowe” – dla osób dokonujących klasyfikacji prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
​Program szkolenia:

1. Omówienie założeń ustawy o emeryturach pomostowych.
2. Przedmiot ustawy – definicje.
3. Charakterystyka poważnych awarii
4. Charakterystyka prac przy bezpośrednim sterowaniu procesami technicznymi mogącymi stwarzać awarię techniczną z poważnymi sutkami dla bezpieczeństwa publicznego.
5. Charakterystyka prac wykonywanych bezpośrednio przy sterowaniu blokami energetycznymi wytwarzającymi energię elektryczną lub cieplną.
6. Charakterystyka prac członków zakładowych jednostek ochrony przeciwpożarowej, uczestniczących bezpośrednio w akcjach ratowniczych.
7. Metody szczegółowej analizy prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
8. Metody pomiaru czynników ryzyka ujętych w ustawie o emeryturach pomostowych.
9. Metody pomiarów i oceny sprawności psychofizycznej człowieka. 
10. Praktyczne aspekty – wskazanie krok po kroku oceny prac pracownika/pracowników dokonującego klasyfikacji stanowisk. 
11. Warunki nabywania i utraty prawa do emerytury pomostowej.
12. Zasady postępowania w sprawie emerytur pomostowych.
13. Fundusz Emerytur Pomostowych.
14. Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.
15. Obowiązki ZUS.
16. Obowiązki płatników składek (pracodawców).
17. Wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – praktyczne wskazówki i przykłady tworzenia.
18. Ewidencja pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
19. Analiza wymagań pranych z regulacjami zakładowymi (danego pracodawcy) np. Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, Regulamin Pracy, instrukcje stanowiskowe, zakresy obowiązków.
20. Zadania PIP wynikające z ustawy.
21. Orzecznictwo NSA w zakresie emerytur pomostowych.
22. Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych z dnia 09 marca 2022 r.
23. Uchylenie przepisu pkt. 7 w art. 4 ustawy o emeryturach pomostowych.
24. Zmiany dotyczące zakresu kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

TRENER
Starszy inspektor pracy – specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniony w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Warszawie, od inspektora pracy do starszego inspektora pracy – specjalisty. Przeprowadza kontrole w dużych zakładach pracy z różnych branż, m.in. PPL „LOT”, Porty Lotnicze, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, szpitale na terenie całego województwa mazowieckiego. W latach 2017 – 2021 był koordynatorem tematu „Czas pracy i wynagrodzenia” w województwie mazowieckim. Prowadził szkolenia najczęściej z zakresu czasu pracy, ale także na indywidualne zlecenia pracodawców i związków zawodowych.
Publikacje w miesięczniku Państwowej Inspekcji Pracy „Inspektor Pracy”, ostatni artykuł w numerze 10/2021.
 
 

Marki Grupy ORLEN