Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zapytanie ofertowe do płockich firm cateringowych oraz restauracji

11-10-2021  

Centrum Edukacji Sp. z o.o. zaprasza płockie firmy cateringowe oraz restauracje do złożenia oferty cenowej na przygotowanie posiłku wigilijnego z dowozem do miejsca zamieszkania (teren miasto Płock) wg poniższych kryteriów: 

1. Przygotowanie posiłku wigilijnego według menu:  
 • Opłatek 1 op.
 • Barszcz czerwony 300 ml z pasztecikami 2 szt.;
 • Ryba smażona 150 g;
 • Pierogi z kapustą i grzybami 300g;
 • Kapusta wigilijna 250g;
 • Ryba po grecku 250g;
 • Sałatka jarzynowa 250g;
 • Śledź w oleju lub śmietanie 150g;
 • Makowiec 200g;
 • Sernik 200g;
 • Karkówka w sosie 300g (2 plastry po 150 g);                           

Posiłki sporządzone ze świeżych surowców wysokiej jakości bez dodatkowych preparatów zastępczych zwiększających objętość.

2. Prosimy o przygotowanie propozycji cenowej netto, z uwzględnieniem fakturowania usługi jako „usługi cateringowej”, 8% VAT (30-dniowy termin płatności).

3. Każde danie powinno być szczelnie zapakowane, w osobny pojemnik, zamknięte próżniowo (lub przy użyciu zgrzewarki), wymagane jest oznaczenie każdego opakowania (data przydatności do spożycia, skład, alergeny) – do oferty proszę dołączyć opis pakowania (mile widziane zdjęcia pojemników).

4.  Zaproponowana cena posiłku wigilijnego powinna zawierać w sobie łącznie: koszt przygotowania powyższego menu w odpowiednich gramaturach, opakowania oraz dowóz we wskazane przez Centrum Edukacji miejsce w obrębie miasta Płocka. Całość będzie pakowana w torby papierowe przekazane Państwu przez Centrum Edukacji.

5. Dowóz pakietów wigilijnych powinien nastąpić: 23.12 (od 8.00 do godz. 18.00) oraz 24.12 (od 8.00 do godz. 14.00). 

6. Dowóz – to dostarczenie pakietu pod drzwi mieszkania w bloku lub domku.

7. Prosimy o podanie ilości dostawców i samochodów, których możecie Państwo oddelegować do dostarczania paczek 23 i 24.12.2021 r. oraz deklarowaną ilość posiłków, którą jesteście Państwo w stanie przygotować i dostarczyć, zgodnie z wytycznymi powyżej.

8. Posiłki muszą być dostarczane z zachowaniem wszelkich zasad epidemicznych – rękawiczki jednorazowe, maseczka jednorazowa. Kurier otrzyma do założenia na odzież wierzchnią koszulkę z logo akcji. 

Przewidujemy dwa etapy naboru:
Etap 1 – wstępny wybór dostawców.
Kryterium oceny będą: cena, ilość deklarowanych pakietów, liczba dostawców, sposób pakowania.

Etap 2 – przydział ilości pakietów wybranym dostawcom bądź wykluczenie z postępowania.
Kryterium oceny będą: cena, weryfikacja jakościowa propozycji przez zespół projektowy – degustacja potraw.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy:


Oferta powinna zawierać: 
- deklarowaną maksymalną ilość posiłków, którą jesteście Państwo w stanie przygotować zgodnie z powyższymi wytycznymi i dostarczyć w dniach 23 i 24.12.2021 r.,
- opis pakowania poszczególnych części zestawu wigilijnego (mile widziane załączenie zdjęć proponowanych pojemników), 
- cenę netto za pojedynczy zestaw (cena powinna zawierać w sobie: koszt przygotowania powyższego menu w odpowiednich gramaturach, opakowania i ometkowania oraz dowóz we wskazane przez Centrum Edukacji miejsca w obrębie miasta Płocka. Całość będzie pakowana w torby papierowe przekazane Państwu przez Centrum Edukacji.) oraz sposób wystawienia faktury VAT,  
- akceptację warunków płatności: 30-dniowego terminu płatności,
- KRS lub EDG,
- oświadczenie Oferenta o posiadaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa zezwoleń, decyzji, badań niezbędnych do przyjęcia zlecenia, o którym mowa w zapytaniu ofertowym, 
- oświadczenie Oferenta, że posiłki, o których mowa w zapytaniu ofertowym przygotowywane będą w obiekcie, dla którego Oferent posiada decyzję inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu do przygotowywania posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia,
- wypełnione oświadczenia będące załącznikami do niniejszego zapytania.

Oferty prosimy przesłać na adres mailowy agnieszka.topa@centrumedukacji.pl do dnia 14.10.2021, do godziny 15.00.

Ofertę może złożyć jedynie firma świadcząca usługi bezpośrednio. Oferty firm pośredniczących nie będą brane pod uwagę. 
Centrum Edukacji zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru oferentów lub nierozstrzygnięcia postępowania bez podania przyczyny. 

Zapytanie nie podlega pod UPZP.


 
 
 

Marki Grupy ORLEN