Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ISO
We wszystkich obszarach działalności priorytetem dla Centrum Edukacji jest jakość. We wrześniu 2004 roku, w wyniku przeprowadzonego audytu certyfikacyjnego, Komisja Certyfikacyjna Stowarzyszenia CERTQUA w Bonn przyznała nam i szkołom przez nas prowadzonym Międzynarodowy Certyfikat Jakości, zaświadczający respektowanie i stosowanie normy DIN EN ISO 9001:2000.
 
Ten wysoko ceniony znak jakości Centrum Edukacji otrzymało za sprawne wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością w zakresie projektowania i realizacji procesów edukacyjnych w formie praktycznej i teoretycznej oraz towarzyszących zadań administracyjnych.
 
Istotą wdrożonego systemu jest uzyskanie jak najwyższego poziomu zadowolenia Klientów z jakości świadczonych usług, zarówno w zakresie kształcenia kursowego, jak i kształcenia w szkołach prowadzonych przez Spółkę. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań Klientów, stałą i partnerską współpracę z nimi, jak również skuteczne eliminowanie przyczyn ewentualnych niedociągnięć wciąż doskonalimy poziom oferowanych przez nas usług.
 
W wyniku przeprowadzonej recertyfikacji systemu w roku 2009 system zarządzania jakością w Firmie został potwierdzony za zgodność z normą DIN EN ISO 9001:2008. Zgodnie z założeniami systemu jakości jesteśmy nastawieni na ciągłe podniszenie jakości świadczonych przez nas usług edukacyjnych.
 
 

Marki Grupy ORLEN