Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zmiana w Radzie Nadzorczej

19-05-2021  Aktualności

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. jako udziałowiec Centrum Edukacji Sp. z o.o. działając na podstawie art. 215 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §  23 ust. 2 umowy Spółki Centrum Edukacji Sp. z o.o. powołał z dniem 18 maja 2021 roku Panią Joannę Będkowską do składu Rady Nadzorczej Centrum Edukacji Sp. z o.o., powierzając funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.​

Aktualność

 
 
 

Marki Grupy ORLEN