Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Studium Energetyki Cieplnej

22-12-2015  Aktualności

Studium przeznaczone jest dla osób zainteresowanych zdobyciem w najbliższym czasie nowych umiejętności, chcących rozwijać kompetencje oraz podnosić swoje kwalifikacje  w zakresie energetyki.
Kandydat powinien posiadać wykształcenie średnie lub wyższe oraz motywację do nauki.
 
Miejsce: Płock
Termin: styczeń – grudzień 2016r. z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.
Czas trwania: 10 miesięcy
Forma realizacji projektu - system weekendowy

Wszystkie zajęcia dydaktyczne będą odbywały się w salach wykładowych i ćwiczeniowych Centrum Edukacji Sp. z o.o. przy ulicy Kobylińskiego 25 w Płocku, natomiast praktyki (40 godz.) na terenie Zakładu Głównego  PKN ORLEN S.A.
Do uczestnictwa w Studium zostaną zakwalifikowane osoby, które we wskazanym terminie złożą prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentem potwierdzającym posiadane wykształcenie oraz pozytywnie przejdą rozmowę kwalifikacyjną.
Dla najlepszych absolwentów istnieje możliwość zatrudnienia w PKN ORLEN S.A. i Grupie Kapitałowej.
 
  Karta rejestracyjna
 
Kontakt:

Centrum Kształcenia Ustawicznego
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Al. Kobylińskiego 25; 09-400 Płock
e-mail: malgorzata.rogowicz@centrumedukacji.pl
tel. 24 365 86 25/52
pokój nr 29

Aktualność

 
 
 

Marki Grupy ORLEN