Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Pomagamy powodzianom

28-05-2010  Aktualności

W tym roku powódź dotknęła wiele tysięcy Polaków, również na terenach znajdujących się w najbliższym sąsiedztwie Płocka. Mając na uwadze rozmiar kataklizmu i jego często tragiczne skutki dla wielu mieszkańców gmin Gąbin i Słubice, pracownicy Centrum Edukacji postanowili pomóc poszkodowanym w formie zakupu i dostarczenia żywności. W dniu 26 maja każdy z nas przekazał środki finansowe na zakup puszek żywnościowych - taka była najpilniejsza potrzeba, jak dowiedzieliśmy się od urzędników z gminy Gąbin. Zebrane fundusze pozwoliły na zakup 1 tys. puszek.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN