Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nowe projekty Centrum otrzymały dofinansowanie z funduszy UE

23-07-2009  Aktualności

​W okresie ostatnich trzech miesięcy trzy projekty złożone przez Centrum Edukacji Grupa ORLEN otrzymały dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej:
- „Identyfikacja potrzeb szkoleniowych – szansą na rozwój pracowników” – projekt skierowany głównie do małych i średnich przedsiębiorstw z terenu powiatu płockiego. Obejmuje szkolenia i doradztwo w zakresie budowania profesjonalnych systemów badania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach oraz szkolenia dla pracowników tych przedsiębiorstw. Wartość projektu: 1 572 330 zł.
- „Fachowe umiejętności – pewna przyszłość” – projekt skierowany do osób długotrwale bezrobotnych i ukierunkowany na podniesienie umiejętności oraz uzyskanie uprawnień kierowców, spawaczy oraz księgowych oraz sprzedawców. Wartość projektu: 1 688 976 zł.
- „Odkryj barwy mocy - rozwój kwalifikacji pracowników branży lakierniczej” – projekt skierowany do pracowników branży lakierniczej, dotyczący rozwoju kompetencji technicznych związanych z lakiernictwem pojazdów. Wartość projektu: 2 133 952 zł

Na liście projektów, które otrzymały pozytywną ocenę formalną i merytoryczną znalazł się także nasz projekt dotyczący realizacji studiów podyplomowych pod nazwą „Akademia Menedżera - studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw”. W chwili obecnej nie otrzymaliśmy dofinansowania, ale liczymy na uzyskanie środków na ten cel jesienią tego roku. Wartość projektu: 1 703 469 zł.

Wkrótce więcej informacji.

 
 
 

Marki Grupy ORLEN