Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kursy na Licencję pracownika ochrony fiycznej I i II stopnia

15-03-2008  Aktualności

Zapraszamy na kursy na Licencję I i II stopnia pracownika ochrony fizycznej.
 
 

Licencja I stopnia pracownika ochrony fizycznej

Kurs realizowany poprzez prowadzenie stacjonarnych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz samokształcenia kierowanego z zastosowaniem nowoczesnych aktywizujących metod nauczania. Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu na przestrzeni około 2 miesięcy. Ukończenie go umożliwia przystąpienie do egzaminu przed komisją Komendanta Wojewódzkiego Policji na: LICENCJĘ I STOPNIA PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ. Kurs przygotowuje kadry dla realizacji zadań określonych przez Ustawę o ochronie osób i mienia na poziomie wykonawczym, wymagającym posiadania licencji I stopnia [zabezpieczenie obiektów przeznaczonych do obowiązkowej ochrony, ochrona osób, konwojowanie wartości pieniężnych, kierownicy obiektów].

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 31 marca 2008.
 
 

Licencja II stopnia pracownika ochrony fizycznej

Kurs realizowany poprzez prowadzenie stacjonarnych zajęć teoretycznych i praktycznych oraz samokształcenia kierowanego z zastosowaniem nowoczesnych aktywizujących metod nauczania. Zajęcia odbywają się 3 dni w tygodniu na przestrzeni 3 miesięcy. Ukończenie go umożliwia przystąpienie do egzaminu przed komisją Komendanta Wojewódzkiego Policji na: LICENCJĘ II STOPNIA PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ, która upoważnia do wykonywania czynności bezpośredniej ochrony fizycznej oraz do: opracowywania planu ochrony, organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 31 marca 2008.
 
 
Informacje i zapisy:
Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Płock, ul. Kobylińskiego 25, pok. 29
tel. (24) 365 86 28
e-mail: aneta.rudnicka@centrumedukacji.pl

 
 
 

Marki Grupy ORLEN