Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Internetowy kurs pierwszej pomocy przedmedycznej

05-11-2020  Aktualności

 
 
Każdego dnia niezliczona ilość wypadków przytrafia się w domu, na ulicy, w pracy, czy w szkole. Najczęściej w pobliżu nie ma wykwalifikowanego pracownika medycznego, a sprawne udzielenie pierwszej pomocy zależy od rodziny, przechodniów, kolegów, osób sprawujących opiekę. Nie zawsze też potrafimy pomóc. Nasza niewiedza i nieznajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy oraz paraliżujący strach przed ewentualnymi konsekwencjami powikłań związanych z naszym niewłaściwym działaniem sprzyja powszechnemu w naszym kraju zjawisku, iż wielu 
z nas na widok wypadku, czy osoby potrzebującej pomocy odwraca się w drugą stronę, tłumacząc się przy tym banalnymi wymówkami. 

Takie zachowanie jest bardzo częstym powodem czyjejś śmierci lub kalectwa. Zapominamy, że do czasu dotarcia na miejsce zdarzenia wykwalifikowanej pomocy medycznej w zakresie stosownym do sytuacji, ofiary zdarzenia narażone bezpośrednio i osoby zagrożone mogą liczyć tylko na wzajemną pomoc. Tak wiele w przyszłości zależy od tego, jak się zachowamy oraz jakie działania podejmiemy w pierwszych minutach zdarzenia.

Dlatego  bardzo ważnym jest, aby każdy człowiek znał i potrafił w sposób prawidłowy wezwać właściwe służby medyczne, udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej oraz otoczyć opieką osobę poszkodowaną. 

Pomocne w tym zapewne będą organizowane przez Centrum Edukacji Grupa ORLEN szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Pandemia COVID-19 zrodziła zmiany w różnych obszarach życia codziennego. Coraz więcej pracowników zaczęło pracować zdalnie, aby zminimalizować ryzyko infekcji, zadbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie innych ludzi. 

Pojawiła się większa potrzeba prowadzenia szkoleń online.

Szkolenie online z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej przeznaczone jest dla wszystkich osób chcących nauczyć się prawidłowo udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Program zawiera wszystkie elementy niezbędne do udzielania pierwszej pomocy przez pracowników wyznaczonych przez pracodawcę (na podst. art. 2091 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) w ramach zakładowego systemu pierwszej pomocy, a także dla osób indywidualnych zainteresowanych tematyką pierwszej pomocy. Zagadnienia zgodne z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Uczestnicy szkolenia przez Internet uczą się właściwych zachowań związanych z oceną stanu poszkodowanych w wypadkach, udzielaniem pierwszej pomocy. Zapoznają się z uniwersalnymi oraz szczegółowymi zagadnieniami z teorii pierwszej pomocy, oraz ratowania zdrowia i życia uczestników wypadków i innych zagrożeń.

W trakcie szkolenia wykorzystujemy filmiki nagrane przez naszych trenerów/ratowników. 

Program obejmuje zagadnienia, takie jak:
 1. Prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy.
 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w działaniach ratowniczych.
 3. Rola ratowników na miejscu wypadku.
 4. Kryteria śmierci- dynamika procesu umierania.
 5. Wzór ,,Łańcucha ratunkowego”.
 6. Bezprzyrządowa resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla dorosłych.
 7. Pierwsza pomoc i opieka nad chorym nieprzytomnym.
 8. Postępowanie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.
 9. Praktyczne opatrywanie ran i złamań (opatrunki uciskowe, osłonowe, unieruchamiające).
 10. Postępowanie w urazach kręgosłupa.
 11. Praktyczne użycie apteczki pierwszej pomocy.

Szkolenie możemy zmodyfikować w zależności od potrzeb Klienta, tak aby jego program był dopasowany do realnych potrzeb. Dla Klientów, których pracownicy narażeni są na uszkodzenia ciała, specjalną uwagę przykładamy części urazowej. W przypadku pracowników administracyjno-biurowych skupiamy się na części dotyczącej nagłych zachorowań. 

Czas trwania: 6 godz.
Tryb nauczania: online. 

Szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych ratowników medycznych.

Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej (PDF) wysyłane są do uczestników e-mailem.

Stawiamy na prostą i ciekawą formę przekazu, jaką jest szkolenie online z wykorzystaniem platformy/narzędzia ZOOM.

Kurs kończy się krótkim testem online, po którym uczestnicy otrzymują certyfikat w wersji pdf.

Koszt: 80 PLN  / os. 
Termin ustalamy indywidualnie z Klientem. 

Kontakt: +48 24 365 86 25

​​​

Aktualność

 
 
 

Marki Grupy ORLEN