Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Egzaminy językowe w 2012 roku

29-02-2012  Aktualności

Szanowni Państwo,
 
 
Centrum Edukacji jako Centrum Edukacji Egzaminayjne British Council oraz Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge ESOL zaprasza wszystkich kandydatów do resjestracji indywodualnej na egzaminy językowe w roku 2012.
 
 
Kandydaci rejestrują się na egzamin za pomocą formularza elektronicznego - dotyczy to obu wersji (papierowej i komputerowej) egzaminów nznajdującego się na stronie www.britishcouncil.pl
 
 
Kandydatów szkolnych prosimy o kontakt z ich szkołami językowymi w celu ustalenia, czy zostaną zarejestrowani na egzamin.
Aby zarejestrować się na egzamin należy dokonać następujących czynności:
 
  1. Zapoznać się z Regulaminem 2012 Egzaminów Cambirdge ESOL zdawanych między styczniem i czerwcem w roku 2012
  2. Wpisać się na internetową listę kandydatów w systemie British Council EntryNet dostępnym ze stronywww.britishcouncil.pl
  3. Wnieść odpowiednią opłatę w sposób zgodny z instrukcjami umieszczonymi w systemie British Council EntryNet.
Osoby, które nie spełnią wymagań wymienionych w punktach A1, A2 i A3 nie zostaną zarejestrowane na wybraną sesję egzaminacyjną a ich dane zostaną usunięte z listy kandydatów w systemie rejestracji internetowej British Council EntryNet.

UWAGA!
Kandydat otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie, że jego dane znalazły się na liście kandydatów, wraz z informacją o terminie, sposobie wniesienia i wysokości opłaty egzaminacyjnej. Przedstawienie dowodu wpłaty za egzamin nie jest wymagane. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie British Council kandydat otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie rejestracji na egzamin. Obydwie wiadomości powinny być przechowywane przez kandydata do momentu otrzymania pocztą elektroniczną indywidualnego planu sesji egzaminacyjnej (Statement of Entry).
 
Standardowe ceny egzaminów (obowiązujące do 30 czerwca 2012r.) znajdują się w dokumencie Ceny egzaminów

 
 
 

Marki Grupy ORLEN