Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Akredytacja Kuratorium Oświaty dla Szkoły Języków Obcych

05-05-2010  Aktualności

Szanowni Państwo,
 
 
Mamy zaszczy poinformować, iż jakość nauczania w Szkole Języków Obcych Centrum Edukacji Grupa ORLEN została potwierdzona przez Mazowieckie  Kuratorium Oświaty w Warszawie. Po wnikliwej kontroli, przyznano nam akredytację na prowadzenie kursów ogólnych, biznesowych oraz egzaminacyjnych z języka angielskiego. Uzyskanie akredytacji stanowi potwierdzenie, że nasza Szkola spełnia ustalone wymagania i przyjęte kryteria jakości. Jest ona jednym z zewnętrznych sposobów zapewnienia jakości procesu kształcenia i jago efektów.
 
 
 
Szkoła Języków Obcych Centrum Edukacji Grupa ORLEN jako jedyna szkoła w Płocku może poszczycić się uzyskaniem Akredytacji Kuratorium Oświaty.
 
 Decyzja Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

Co akredytacja daje Kursantom?
 
  • możliwość korzystania z wysokiego poziomu usług edukacyjnych,
  • możliwość otrzymania zaświadczenia, potwierdzającego ukończenie szkolenia, wydanego przez wiarygodną placówkę
 
Jakie warunki musi spełniać placówka, aby ubiegać się o akredytacje?
Placówka, aby otrzymać akredytację musi:
 
  • zapewniać odpowiednią bazę dydaktyczno – lokalową wraz z pełnym wyposażeniem dydaktycznym,
  • zatrudniać wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną,
  • opracowywać i udostępniać materiały metodyczno-dydaktyczne, zgodne z programami nauczania,
  • dbać o stałą ewaluację prowadzonego kształcenia,
  • realizować i zapewniać wysoką jakość kształcenia
Kto wydaje decyzję o przyznaniu akredytacji?

Akredytację przyznaje Kurator Oświaty właściwy dla siedziby placówki w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest po przeprowadzeniu postępowania akredytacyjnego. Oceny placówki dokonuje zespół powołany przez Kuratora Oświaty.
 
 
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele: kuratora, organizacji pracodawców oraz miejskiego lub powiatowego urzędu pracy.  
 
                                                  
     DBAMY O NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ NAUCZANIA

 
 
 

Marki Grupy ORLEN