Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie projektami – „Project Management”

03-06-2019  

Szanowni Państwo!
 
z wielką przyjemnością zapraszamy Państwa do rozpoczęcia studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie projektami – „Project Management”. Dzięki współpracy z Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, dostarczamy Państwu w Płocku autorski program UMK Wydział Nauk Ekonomicznych i  Zarządzania, realizowany we współpracy z Project Management Institute Poland Chapter (PMI PC).
Program studiów jest dwusemestralny i realizowany w trybie:
piątek od godz. 16:30 do 19:40 i
sobota od 9.00 – 15.40
Zajęcia realizowane w siedzibie Centrum Edukacji w Płocku. W programie przewidziano 178 godzin dydaktycznych w 15 zjazdach. Studia kończą się napisaniem pracy końcowej.
 
Studia realizowane są według poniższego programu ramowego:
 
Moduły kształcenia Przedmioty
PROJEKTY W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA ORGANIZACJI Wprowadzenie do zarządzania projektami
Zagadnienia prawne i finansowe w projektach
Tradycyjne a zwinne zarządzanie projektami
Uzasadnienie biznesowe i ocena efektywności przedsięwzięć
ORGANIZACJA I PLANOWANIE PROJEKTU Identyfikacja i angażowanie Interesariuszy
Planowanie zakresu, czasu i zasobów projektu
Ryzyko w projekcie
REALIZACJA I KONTROLA PROJEKTU Zarządzanie jakością w projekcie
Lean management w projektach
Skuteczna komunikacja i zarządzanie konfliktem
Motywacja i organizacja pracy zespołu projektowego
Zarządzanie zmianą w projekcie
Pomiar i raportowanie dokonań
ZAMYKANIE PROJEKTU Ocena projektu i analiza doświadczeń
Dobre praktyki w zarządzaniu projektami
ZAAWANSOWANE METODY I NARZĘDZIA PROJEKTOWE Projekty zwinne – SCRUM/AGILE
Narzędzia informatyczne kierownika projektu
Przywództwo i Zarządzanie 3.0+
Design thinking
Seminarium dyplomowe
Egzamin pisemny końcowy
 
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
 
oraz pod numerem telefonu:
 
024 365 86 26
024 365 86 27
 
Centrum Edukacji Grupa Orlen
Al. Kobylińskiego 25
09-402 Płock

Aktualność

 
 
 

Marki Grupy ORLEN