Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Odnawialne Źródła Energii


O studiach:

Tematyka studiów podyplomowych obejmuje: zasoby odnawialnych źródeł energii; elementy montażu i obsługi instalacji w rozproszonych systemach ekoenergetycznych; energetykę wiatrową i wodną; energetykę słoneczną, geotermalną i magazyny energii; budownictwo pasywne, zero- i plus energetyczne; technologie produkcji biopaliw z rolniczych surowców energetycznych; laboratorium oceny biopaliw; instalacje bioenergetyczne; zrównoważony rozwój OZE (LCA); rachunek ekonomiczny, zarządzanie i efektywność energetyczną OZE; technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe; technologie informacyjne (IT) w inwestycjach ekoenergetycznych; modelowanie oddziaływania instalacji energetycznych na jakość powietrza; aspekty społeczne, gospodarcze, środowiskowe, prawne i ekonomiczne OZE.  

Absolwent studiów podyplomowych zdobywa nową wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne  w: szkolnictwie stopnia średniego; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; 
w firmach związanych z gospodarką energią; firmach konsultingowych i doradczych w zakresie finansowania rynku odnawialnych źródeł energii; we własnej firmie z zakresu, usług, wytwarzania i dystrybucji energii z OZE. 

 
Adresaci:
 
W studiach będą uczestniczyć osoby z otwartej rekrutacji.
Uczestnikami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych z dyplomem magistra, inżyniera 
lub licencjata (brak ograniczeń, co do kierunku ukończonych studiów).


Czas trwania: 2 semestry

Liczba godzin: 240

Zakres merytoryczny:

 • Energetyka wodna i wiatrowa. 
 • Energetyka słoneczna, geotermalna i magazyny energii. 
 • Budownictwo pasywne, zero - i plus energetyczne. 
 • Technologie produkcji biopaliw z rolniczych surowców energetycznych.  
 • Laboratorium oceny biopaliw. 
 • Instalacje bioenergetyczne. 
 • Technologie energetyczne wykorzystujące materiały odpadowe. 
 • Modelowanie oddziaływania instalacji energetycznych na jakość powietrza. 
 • Zrównoważony rozwój OZE. 
 • Rachunek ekonomiczny i efektywność energetyczna OZE. 
 • Technologie informacyjne (IT) w inwestycjach ekoenergetycznych.

Absolwenci studiów otrzymują:

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych „ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII” uzyskane w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. 

Koszt uczestnictwa: 4 500,- PLN 
Możliwa płatność w dwóch ratach.
Pierwsza rata – przed rozpoczęciem I-go semestru - w wysokości 2.250,00 PLN netto,
Druga rata - przed rozpoczęciem II-go semestru - w wysokości 2.250,00 PLN netto.

Rekrutacja otwarta.

Informacje i zapisy:

Centrum Edukacji Grupa ORLEN
Al. F. Kobylińskiego 25
09-400 Płock
 
tel. 24 365 86 22, 24 365 86 25, +48 601 390 013


​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN