Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Audyty językowe
W celu weryfikacji postępów w nauce Słuchaczy oraz osiągniętego planowanego przyrostu wiedzy w formie punktowej, proponujemy specjalistyczny audyt językowy.

Proponowany audyt to specjalnie przygotowany egzamin z języka angielskiego w środowisku pracy, sprawdzający stopień biegłości w posługiwaniu się językiem w praktyce zarówno w pracy, życiu prywatnym, jak i podróży. Przeznaczony głównie dla osób dorosłych czynnych zawodowo, z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach. Dlatego też, stopień trudności pytań jest tak zróżnicowany, aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Audyt składa się z dwóch części: słuchania i czytania. Materiał testowy ze słuchania składa się z fotografii, krótkich dialogów, wypowiedzi związanych zarówno z pracą, jak i życiem prywatnym. Audytowany na podstawie usłyszanych informacji musi odpowiedzieć na konkretne pytania. Część czytania to uzupełnianie zdań, łączenie faktów i informacji na podstawie podanych danych w postaci korespondencji biurowej, druków zamówień, autentycznych tekstów.

Audyt językowy pozwala na określenie wyjściowe poziomu zaawansowania Słuchaczy, wyliczenia na podstawie częstotliwości spotkań, oczekiwanego przyrostu wiedzy na koniec kursu (w formie procentowej lub punktowej) oraz w trakcie jego trwania. Dzięki temu rozwiązaniu Zleceniodawca ma stały monitoring oraz kontrolę nad postępami w nauce.

Na życzenie naszych klientów przeprowadzamy również testy kompetensji językowych ich przyszłych lub potencjalnych pracowników. Określamy ich mocne i słabe strony oraz poziom znajomosci jezyka angielskiego oraz ewentualnę ścieżkę rozwoju.​
 
 

Marki Grupy ORLEN