Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Ochrona danych osobowych RODO w praktyce​​​


Ochrona danych osobowych "RODO w praktyce" dedykowany jest wszystkim osobom, zajmującym się albo planującym zarządzanie danymi osobowymi w firmie albo organizacji.

W trakcie naszego kursu dowiesz się, jak gromadzić, przetwarzać, udostępniać, archiwizować dane osobowe, rejestrować ich zbiory, udzielać pełnomocnictw, postępować w razie kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zapoznasz się z ustawową nomenklaturą, poznasz pojęcia z zakresu ochrony danych osobowych, pobierzesz stosowne wzory pism, wniosków, rejestrów i upoważnień, niezbędnych w codziennej pracy. Nasz kurs online RODO – ochrona danych osobowych nastawiony jest na zdobycie przede wszystkim wiedzy praktycznej, gotowej do natychmiastowego wykorzystania w pracy.

Kurs online RODO – ochrona danych osobowych pozwala na zdobycie umiejętności niezbędnych do zgodnego z ustawą o ochronie danych osobowych oraz RODO gromadzenia, przetwarzania i usuwania danych osobowych jak również udostępniania ich podmiotom trzecim i odbiorcom danych.

Program szkolenia:

1. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, RODO – najważniejsze zagadnienia
2. Cyfrowa tożsamość; Bezpieczne dane w Internecie i social media.
3. Kategorie danych osobowych. Proces administracji danych osobowych.
4. Podstawy prawne funkcjonowania firmy, organizacji, departamentu w kontekście ochrony danych osobowych i Krajowych Ram Interoperacyjności.
5. Polityka bezpieczeństwa w firmie, organizacji. Rejestr czynności.
6. Lista wymaganych dokumentów niezbędnych do funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem danych i efektywną ochroną danych osobowych.
7. Analiza, szacowanie/ocena ryzyka w systemach informatycznych.
8. Obsługa i projektowanie usług elektronicznych; dane osobowe w chmurze.
9. Sposoby ochrony nośników danych: laptop, komputer, serwer, urządzenia mobilne.
10. Sposoby zabezpieczenia i ochrony dokumentacji firmowej online, offline.
11. RODO – domyślna ochrona danych osobowych.
12. Audyt Krajowych Ram Interoperacyjności w firmie, organizacji.
13. Ocena zagrożenia i  ewentualnych skutków naruszenia zasad RODO i ochrony danych osobowych.

Ekspert realizujący szkolenie:

  • Autor wielu publikacji na temat aplikacji mobilnych; prowadził wiele warsztatów i cyklów szkoleń z budowy świadomości marki, budowy wizerunku, wzrostu sprzedaży online, marketingu i usług online, 
  • Szkolenia z sektora B2B, Sektor ICT, administracji rządowej, startupy, ecommerce, softwarehouse; branża produkcyjna, doradcza, administracja publiczna, FMCG, branża medialna, branża interactive, organizacje pozarządowe, branża produkcyjna, sektor edukacyjny i oświatowy, branża sportowa, lifestyle; 
  • Szkolenia z zarządzanie zespołem, rozwój zespołu, proces transformacji zespołu, zespoły wirtualne, budowanie zaangażowania, szkolenie i rozwój
  • Szkolenia z kanały digital, interactive w strategii i rozwoju firmy
  • Szkolenia z relacji inwestorskich, venture capital w rozwoju firmy, praktyczna wiedza i doświadczenie w zakresie procesów inwestycyjnych
  • Szkolenia z wzrostu wolumenu sprzedaży dystrybuowanych usług i produktów; skuteczne wprowadzenie na rynek nowych produktów
  • Business consulting w obszarze E-commerce
​​
Cena szkolenia realizowanego w formule online (8h): 299,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

joanna.sadowska@centrumedukacji.pl
tel. 24 365 86 20

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. 

Do cen należy dodać podatek VAT. (23%)

Cena obejmuje: przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia (w tym przygotowanie merytoryczne materiałów), certyfikat ukończenia szkolenia.​
​​
 
 

Marki Grupy ORLEN