Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Nowelizacje dla Członków Zarządów i Rad Nadzorczych w ramach Polskiego Ładu
3.png
Nowelizacje dla Członków Zarządów i Rad Nadzorczych w ramach Polskiego Ładu z uwzględnieniem nowelizacji KSH oraz ochrona Sygnalistów i sygnalizowanie nieprawidłowości – nowe wyzwania i rewolucyjne obowiązki w odniesieniu do odpowiedzialności Członków Zarządów i Rad Nadzorczych.

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy Członków Zarządu i Rad Nadzorczych w zakresie:

praktycznych wskazówek, jak zapewnić pełną zgodność działania z najnowszymi zmianami dotyczącymi odpowiedzialności członków
        zarządu i rad nadzorczych,
„Nowy Ład” o kadrze zarządzającej,
najnowszego orzecznictwa dotyczące odpowiedzialności członków organów korporacyjnych,
wyłączenia odpowiedzialności członków zarządu,
najlepszych praktyk w zakresie zwoływania, odbywania, głosowania i protokołowania posiedzeń zarządu,
Sygnaliści - rekomendowane standardy zarządzania zgodnością, skuteczne zapobieganie i wykrywanie nadużyć, które mogłoby pozwolić
        podmiotom zbiorowym na uniknięcie odpowiedzialności, praktyczne wskazówki z zakresu implementacji właściwych procedur i systemów
        monitorowania zgodnych z dyrektywą unijną.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają Certyfikat ukończenia szkolenia potwierdzający uzyskane kompetencje.

Uczestnicy:

Członkowie Zarządu, Członkowie Rad Nadzorczych,
Kierownicy, Menedżerowie Biura Zarządu i Rady Nadzorczej,
Dyrektorzy departamentów obsługi władz spółek.

Metody:

wykłady i dyskusje grupowe,
analizy wybranych aktów prawnych
analizy kazusów i orzecznictwa.

Trener:

Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
Prowadzi szkolenia od ponad 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Romana Pietruk, Łukasz Pietruk s.c. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.

Cena:

749 zł netto/os. (przy zapisie większej ilości osób cena ustalana indywidualnie).

Cena zawiera: udział w szkoleniu dla jednej osoby, Certyfikat, materiały szkoleniowe, serwis kawowy. 

Termin:

do ustalenia - zapraszamy do kontaktu

Tryb:
online lub stacjonarnie w siedzibie Centrum Edukacji Sp. z o.o.

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

telefon: 24 365 86 24
e-mail: ce@centrumedukacji.pl​

​​
 
 
 

Marki Grupy ORLEN