Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Lider nowych czasów czyli zarządzanie zmianą
Program szkolenia:

Lider nowych czasów
 • Wyzwania managerów w świecie VUCA.
 • Lider transformacyjny vs transakcyjny a wprowadzanie zmian w organizacji.
 • VUCA Prime – wizja, zrozumienie, jasność i zwinność - kompetencje przyszłości świadomych liderów.

Zmiana – wybór czy konieczność?
 • Dlaczego przedsiębiorstwa muszą się zmieniać?
 • Motywy i cele zmian w firmie.
 • Zmiana jako element rozwoju organizacji.
 • Fakty i mity – na czym polega zarządzanie zmianą?

Ja w zmianie – poziom osobisty
 • Osobista otwartość na zmiany – diagnoza „syndromu małża”.
 • Model V. Satir. 
 • Etapy psychologiczne zmiany:
  • zaprzeczanie
  • opór
  • eksperymentowanie
  • zaangażowanie
 • Konfrontacja przekonań z rzeczywistością.
 • Naturalne tendencje do radzenia sobie ze zmianą.

Reakcja na zmianę 
 • Postawy wobec zmiany:
  • antagonista
  • brak zaangażowania
  • niech się dzieje co chce
  • gotowość do pomocy
  • aktywne włączenie się w realizację
 • Opór – lepiej zapobiegać niż przezwyciężać.
 • Identyfikacja źródeł oporu.
 • Techniki neutralizowania oporu.

Kadra kierownicza w sytuacji zmiany 
 • Przygotowanie kadry do zmiany pod kątem kompetencji i umiejętności.
 • Moje własne przekonania na temat zmian i ich wpływ na pracowników.
 • Styl zarządzania a skuteczne wdrażanie zmiany.

Komunikacja zmiany
 • Wybranie strategii i kanału komunikacji zmiany.
 • Organizacyjne a nieformalne kanały komunikacji.
 • 5 elementów komunikatu o zmianie.
 • Typ temperamentu a reakcja na zmianę.

Modele zarządzania zmianą
 • Model Beckharda.
 • Model Kurta Lewina.
 • 8 etapów Johna P. Kottera.
 • Zwinne zarządzanie zmianą.

Trener
Posiada 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucjach publicznych oraz biznesowych. Od kilku lat swoim  doświadczeniem wspiera właścicieli, prezesów, menedżerów oraz członków zespołów w ich rozwoju kompetencji poprzez mentoring, coaching, szkolenia  offline – online.

Cena szkolenia realizowanego w formule online: 760,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. 24 365 86 20


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. 
 
 

Marki Grupy ORLEN