Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Kierowanie zespołem (z uwzględnieniem zespołów online)


Cel szkolenia:

 • Rozwijanie umiejętności skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi 
 • Rozwijanie kompetencji menedżerskich 
 • Poznanie strategii przywództwa
 • Doskonalenie umiejętności budowania skutecznych zespołów
 • Zwiększanie samoświadomości i inspiracja do dalszego rozwoju własnych zasobów
 • Nabycie umiejętności skutecznej komunikacji 
 • Poznanie mechanizmów rządzących zachowaniami ludzi w organizacji
 • Nabycie umiejętności rozpoznawania typów osobowościowych 
 • Kształcenie postawy otwartej na współpracę
 • Podniesienie własnej efektywności 

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli jak:

 • Stać się skutecznym liderem 
 • Skutecznie zarządzać zespołem 
 • Rozwijać współpracę w zespole
 • Zastosować skuteczne narzędzia  do kierowania, motywowania oraz rozwoju pracowników 
 • Dobierać styl kierowania do charakteru zespołu i fazy jego rozwoju
 • Dostosować komunikacje do odbiorcy
 • Prowadzić skuteczne rozmowy rozwojowe
 • Efektywnie udzielać informacji zwrotnej 
 • Konstruktywnie rozwiązywać konflikty 
 • Wykorzystać asertywność do zwiększenia efektywności komunikacji oraz zarządzania sobą w czasie 
 • Wzbudzić zaangażowanie pracowników
 • Inspirować pracowników do samorozwoju 
 • Pobudzać kreatywność 
 • Efektywnie zarządzać sobą w czasie 

Program szkolenia:

Dzień I

1. Podstawy psychologii biznesu dla menedżerów 
 • Definicja sukcesu osobistego 
 • Poczucie własnej wartości 
 • Potęga pewności siebie 
 • Pięć poziomów przywództwa 
 • Test osobistych wartości 
 • Test osobowości 
 • Test kompetencji menedżeskich 

2. Budowanie efektywnych zespołów
 • Wizja, misja, cele  firmy a praca zespołu offline – online  
 • Zarządzanie poprzez cele 
 • Metody wyznaczania celów 
 • Strategia realizacji celów 
 • Fazy rozwoju zespołu według Tuckmana
 • Zasady współpracy , role w zespole 
 • Dysfunkcje pracy zespołu ( sposoby ich zapobiegania ) 
   
3. Komunikacja 
 • Podstawy skutecznej komunikacji offline - online
 • Rola skutecznej komunikacji w budowaniu relacji, motywacji oraz efektywności 
 • Przepływ informacji pomiędzy działami, współpraca i osiąganie celów 
 • Bariery w komunikacji i metody ich pokonywania 
 • Rola aktywnego słuchania w skutecznej komunikacji

4. Motywowanie , wywieranie wpływu
 • Czym jest motywacja w pracy offline - online
 • Motywacja zewnętrzna – wewnętrzna 
 • Strategia 3C 
 • Wykorzystanie zarządzania przez wartości w motywacji 
 • Podejście coachingowe w rozwoju, motywowaniu członka zespołu 
 • Język wpływu – sztuka skutecznej komunikacji 
 • Feedback 

Dzień II

5. Zarządzanie czasem 
 • Złodzieje czasu 
 • Diagnoza własnych złodziei czasu 
 • Zdiagnozowanie swoich przydatnych i zgubnych nawyków 
 • Wykorzystanie dobrych nawyków w celu podniesienia skuteczności osobistej 
 • Siedem nawyków skutecznego działania – Stephen R.Covey
 • Zarządzanie sobą w czasie poprzez cele ( SMART ) 
 • Ustalenie priorytetów 
 • Zasady planowania 
 • Macierz Eisenhowera – priorytety zadań 
 • Zasada Pareto 80/20 – skuteczność działań
 • Metoda getting thing done – David Allen  

6. Aserywność 
 • Co to jest asertywność i dlaczego warto być asertywnym?
 • Skuteczne stosowanie asertywności 

7. Delegowanie i egzekwowanie zadań 
 • Dlaczego powinieneś delegować zadania 
 • Jak i komu delegować zadania
 • Etapy delegowania 
 • Bariery w delegowaniu zadań 

8. Case Study 
 • Wybrane sytuacje z życia zawodowego uczestników szkolenia 

Trener:
Trener Biznesu i Rozwoju Osobistego 
Coach ACC ICF, HR Business Partner 
Specjalista ds efektywności 

Posiada 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi na różnych stanowiskach kierowniczych w instytucjach publicznych oraz biznesowych. Od kilku lat swoim  doświadczeniem wspiera właścicieli, prezesów, menedżerów oraz członków zespołów w ich rozwoju kompetencji poprzez mentoring, coaching, szkolenia  offline – online. 


Cena szkolenia realizowanego w formule online: 900,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. 24 365 86 20


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. 

​​
 
 

Marki Grupy ORLEN