Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Finanse dla niefinansistów


Opis szkolenia: 

Rentowność, płynność, bilans, koszty , podatki  – te i wiele innych pojęć z dziedziny finansów firmy powinny być dobrze znane każdemu menedżerowi, również temu, który na co dzień nie zajmuje się finansami. Dobry menedżer powinien też prawidłowo rozumieć te parametry, umieć wyciągać z nich wnioski i na ich podstawie podejmować odpowiednie decyzje.

Podczas szkolenia dowiesz się, jak czytać i interpretować dane finansowe. Na kanwie wybranych studiów przypadku przećwiczymy wspólnie zachowanie się, siłę oddziaływania i wzajemne powiązania pomiędzy rożnymi parametrami finansowymi, opisującymi stan 
i efektywność działania firmy. Na przykładach przekonasz się , że może być to proste.

Przekonasz się, że jako niefinansista masz o wiele większy wpływ na kształtowanie wyników i istotnych parametrów finansowych firmy niż do tej pory sądziłeś.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie  do rachunkowości
2. Rachunkowość podatkowa, finansowa i zarządcza.
3. Pojęcia: przychody, koszty, nakłady, wydatki, wpływy.
4. Amortyzacja podatkowa i bilansowa – wpływ na wynik bilansowy i podatkowy
5. Przychody i koszty 
  • rozpoznanie kosztów i przychodów – bilansowo i podatkowo
  • Zysk w ujęciu podatkowym, bilansowym i zarządczym
  • Podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie
6. Omówienie bilansu i rachunku zysków i strat
7. Analiza wstępna sprawozdania finansowego
  • Analiza pionowa i pozioma bilansu
  • Analiza pionowa i pozioma rachunku zysku i strat
8. Cele, strategia a KPI
  • Cele przedsiębiorstwa a strategia 
  • Korzyści zarządzania przez cele (MBO) a KPI
  • Po co wprowadzać system KPI. 
  • Wskaźniki efektywności (PI) a wskaźniki rezultatu (RI)
9. Praktyczne  informacje  o wpływie  podatku VAT na życie codzienne podatników
10. Jak zrozumieć podatki różnica pomiędzy CIT a PIT

Trener:
Trener/szkoleniowiec i coach PCC, certyfikowany Trenerów Points of You z praktyką zawodową. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku finanse i bankowość o specjalizacji rachunkowość oraz absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu o kierunku podatki. Autorka wielu projektów szkoleniowych dla firm usługowych, produkcyjnych oraz adminoistracji publicznej, wykładowca akademicki rachunkowości przedsiebiorstw., coaching biznesu. Dotychczas przeprowadziła 25 500 godzin szkoleń w tym: 9 850 godzin z zakresu przedsiębiorczości i organizacji pozarządowy. Jako trener biznesu i szkoleniowiec pracowała przy projektach unijnych , gdzie szkoliłaz zakresu szkoleń twardych i miękkich  komunikacji , motywacji, asertywności, przywództwa, zarządzania zespołem, stres twoim wrogiem. Przeprowadziła wiele szkoleń z dziedziny finansów i rachunkowości.  Jak również prowadziła sesje coachingowe dla pracowników i managerów.  Udzielał wsparcia JST i organizacją NGO w postaci warsztatów i kierowania zespołami kobiet. Jest psychologiem ze specjalizacją inteligencja emocjonalna prowadziła szkolenia dla nauczycieli z kreatywności, praca oparta na metodzie metafory, jak również interaktywne gry dla uczniów. Oparte na emocjach i ich odczuwaniu w ciele. W obecnej chwili jest wykładowcą akademickim i prowadzę studia podyplomowe z coachingu biznesu i przedsiębiorczości w Wyższej Szkole Gospodarczej w Bydgoszczy oddział Działdowo.

Cena szkolenia realizowanego w formule online: 750,00 zł netto + 23% VAT

Dodatkowe informacje oraz zapisy:

tel. +48 607 266 812

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. 

​​
 
 

Marki Grupy ORLEN