Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Coaching i mentoring - skuteczne narzędzia w zarządzaniu zespołem


Cel szkolenia:

 • nabycie wiedzy z zakresu technik i narzędzi z zakresu coachingu i mentoringu służących efektywnemu zarządzaniu zespołem, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia pewności siebie,
 • nabycie umiejętności skutecznego motywowania poprzez pracę z pytaniami oraz wdrożenia zasad efektywnej współpracy zespołowej,
 • wykształcenie postawy zorientowanej na budowaniu autorytetu skutecznego i asertywnego lidera.

Szkolenie dedykowane jest:

 • pracownikom przygotowującym się do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • liderom nastawionym na rozwój kompetencji przywódczych,
 • osobom zainteresowanym rozwojem osobistym.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Rozpoczęcie
 • Prezentacja celu oraz zasad współpracy podczas szkolenia

2.Kompetencje to podstawa
 • Priorytetowe kompetencje przywódcze w kierowaniu zespołem w świecie VUCA
 • Moje koło kompetencji przywódczych – umiejętności warte pielęgnowania w złożonym i zmiennym otoczeniu

3. Podstawy skutecznego planowania
 • Wizja i strategia osiągania założonych celów
 • Wartości przywódcy gotowego sprostać wyzwaniom współczesnego świata 
 • Zasady definiowania motywujących celów rozwojowych oraz ich analiza z wykorzystaniem narzędzi coachingowych
 • Identyfikacja celu a efektywne planowanie codziennych obowiązków w zależności od pełnionej roli
 • Planowanie „od tyłu” bez utraty rzeczywistego celu z oczu – strategia Kurta Vonneguta
 • Filary skutecznego zarządzania sobą w czasie

4. Istota komunikacji w codziennych relacjach
 • Styl kierowania, osobowość managera a odbiór komunikatu 
 • Zróżnicowane typy osobowości a ich wpływ na współpracę zespołową - charakterystyka oraz różnice w stylach komunikowania się z pracownikami

Dzień II

5. Styl zarządzania a źródła motywacji
 • Motywowanie w dobrym stylu - jak motywować aby nie zdemotywować?
 • Teoria McGregora we współczesnej organizacji a samospełniająca się przepowiednia - efekt Pigmaliona i Golema
 • Postawy lidera wpływające na "wewnętrzne życie pracownika" – teoria „reguły postępów” a autodiagnoza działań wspierających i utrudniających realizację powierzonych obowiązków
 • Teoria kija i marchewki czy koncepcja marchewkija czyli o czym warto wiedzieć w procesie karania i nagradzania pracowników – pogląd profesora Andrzeja Blikle
 • Motywowanie przez zaufanie u podstaw zaangażowania pracownika

6. Motywujące delegowanie
 • Skuteczne delegowanie zadań jedną z kluczowych kompetencji przywódczych a towarzyszące obawy
 • Co zrobić aby delegowanie stało się przyjemnością dla pracownika i przełożonego? - złote zasady delegowania zadań
 • Czy delegowanie zadań poniżej posiadanych kompetencji bądź nieuzasadnione pomijanie pracowników w procesie delegowania może być przejawem mobbingu – jak skutecznie przeciwdziałać mobbingowi
 • Odbiór zadania i informacja zwrotna u podstaw motywującego delegowania – rozliczanie zadań

7. Informacja zwrotna prezentem dla odbiorcy
 • Wartość informacji zwrotnej według modelu FUKOZ zgodnej z założeniami porozumienia bez przemocy (NVC)
 • Model GOLD jako narzędzie coachingowej informacji zwrotnej przekazywanej pracownikowi na temat zadania, które nie spełnia oczekiwań przełożonego
 • Praca z pytaniami czyli jak pomóc uwolnić drzemiący potencjał podczas rozmów oceniających
 • Wskazówki pomocne w efektywnym i motywującym przeprowadzeniu rozmów ewaluacyjnych
 • Komunikat z szacunkiem pozbawiony znamion mobbingu – zachowania na które szczególnie  powinien uważać przełożony

8. Styl kierowania budujący motywację 
 • Sylwetka lidera godna naśladowania - podsumowanie
 • Indywidualny plan działań wdrożeniowych – przygotowanie do wdrożenia poznanych technik i narzędzi w codzienne obowiązki

Trener:
Certyfikowany trener standardu HRD BP, inspektor ochrony danych osobowych, wewnętrzny auditor systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg EN ISO/IEC 27001:2017, starszym inspektor BHP.
Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie ukończyła  również studia podyplomowe na kierunkach Rachunkowość oraz Psychologia Managera. W ramach swoich zainteresowań ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

Posiada 20-letnie doświadczenie biznesowe z zakresu rachunkowości, ubezpieczeń, bankowości oraz sprzedaży.
Przez ponad dekadę była pracownikiem międzynarodowej korporacji finansowej, gdzie przez 6 lat z sukcesami pełniała funkcję managerską.
Posiada bogate doświadczenie w kreatywnym usprawnianiu procesów biznesowych oraz wdrażaniu innowacyjnych procesów obsługi klienta. Prowadziła dziesiątki procesów rekrutacyjnych oraz rozmów ewaluacyjnych, tworzyła profile kompetencyjne, zna zasady tworzenia modeli kompetencyjnych oraz prowadzenia Assessment i Development Center.
Obecnie w ramach szkoleń stacjonarnych i zdalnych pracuje wspólnie z uczestnikami spotkań nad rozwojem kompetencji osobistych i przywódczych,  umiejętnościami komunikacyjnymi, twórczego myślenia oraz kompetencjami zespołowymi. Ma przyjemność prowadzić zarówno wykłady, jak i konwersatoria dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz MBA, doktorantów, kadry dydaktycznej i kierowniczej zróżnicowanych organizacji.

Dodatkowo wspiera podmioty publiczne i prywatne we wdrażaniu wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, szkolę z zakresu ochrony danych oraz pełnię funkcję Inspektora ochrony danych w zakresie zgodnym z wymaganiami RODO.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKOMENDACJA TECHNICZNA:

Dział IT Centrum Edukacji Sp. z o.o. rekomenduje przeprowadzenie szkoleń przez platformę zoom. Centrum Edukacji posiada komercyjne konto na wskazanej platformie, realizując z powodzeniem grupowe szkolenia. Narzędzia, którymi dysponuje wskazana wyżej platforma pozwalają na wprowadzenie do szkolenia online elementów warsztatowych (dzielenie uczestników na grupy, praca w tzw. „pokojach”, sprawne wykonywanie ćwiczeń, nadzór trenera nad przebiegiem zadań warsztatowych). Zoom jest rekomendowany przez metodyków do pracy warsztatowej. Zapewnia pracę w  parach bądź w grupach tzw. pokojach. Uczestnicy mogą równocześnie pracować nad zadaniem, w czasie rzeczywistym. Trener mam możliwość wchodzenia do pokoi, tak jak na Sali gdy podchodzi do ćwiczących par lub grup i udzielać na bieżąco informacji zwrotnej.  Ponadto narzędzie to pozwala na autoryzację uczestników szkolenia dołączających do zajęć online. ​

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN