Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Szkolenie BHP - dokumentacja powypadkowa


Celem szkolenia BHP dla potrzeb przygotowania dokumentacji powypadkowej jest udoskonalenie praktycznych umiejętności przeprowadzania postępowania powypadkowego oraz wyjaśnienie przyczyn powstawania problemów ze sporządzeniem dokumentacji powypadkowej. Faktem jest, iż wypadki w miejscu pracy zdarzają się mimo dążenia pracodawców i pracowników do zachowania ostrożności. Pracownik podczas wykonywania pracy może doznać uszkodzenia ciała wskutek różnorodnych czynników zewnętrznych. Zdarza się, że w wyniku wypadku dochodzi do śmierci osoby poszkodowanej.

Za wypadek przy pracy uważa się zdarzenie:

 • nagłe,
 • wywołane przyczyną zewnętrzną,
 • powodujące uraz lub śmierć,
 • które nastąpiło w związku z pracą:
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy.

Sporządzenie właściwej dokumentacji powypadkowej poprzedza szereg czynności, które leżą w gestii pracodawcy. Zalicza się do nich:

 • zbadanie okoliczności i  przyczyn wypadku, jakiemu uległ pracownik,
 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • dokonanie prawnej kwalifikacji zajścia przez zespół powypadkowy,
 • zadbanie o wykonanie dokumentacji faktograficznej,
 • uzyskanie zaświadczenia o obrażeniach, jakich doznał pracownik,
 • przygotowanie protokołów powypadkowych,
 • wydanie zarządzeń powypadkowych i przepisów BHP,
 • opracowanie karty wypadku i wpisanie zdarzenia do rejestru wypadków,
 • zebranie całej dokumentacji, zgodnie z wymogami ZUS-u.

Zebranie kompletnej dokumentacji powypadkowej jest gwarancją, że postępowanie powypadkowe będzie przebiegało w sposób bezproblemowy. Pomocne zatem mogą okazać się organizowane przez nas szkolenia BHP dla potrzeb przygotowania dokumentacji powypadkowej.

Program szkolenia:

1. Wypadki przy pracy – definicje (1 godzina)
Wypadki przy pracy, wypadki na równi z wypadkami przy pracy. Wypadek lekki, ciężki, śmiertelny, zbiorowy.
2. Powołanie zespołu powypadkowego (1 godzina)
Zarządzenie o powołaniu zespołu powypadkowego. Skład zespołu. Wypadek na terenie innego pracodawcy. Kwalifikacje członków zespołu. Społeczny inspektor pracy w zespole. Zgłoszenie zdarzenia wypadkowego
3. Prace zespołu – dokumentacja (2 godziny)
Sposoby oględzin miejsca wypadku. Przestrzeganie wymogów RODO podczas pracy zespołu. Wysłuchanie poszkodowanego, świadków wypadku. Zasięgnięcie opinii lekarza. Przygotowanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Formułowanie zaleceń pokontrolnych. Obowiązek informacyjny związany z protokołem. Termin przygotowania protokołu, zatwierdzenia, przesłania do organów kontrolnych. 
4. Opracowanie protokołu wypadkowego – praktyczne ćwiczenia (2 godziny)
Praktyczne ćwiczenie przygotowania pełnej dokumentacji wypadkowej. Statystycznej karty wypadku. Rejestru wypadków.
5. Inna dokumentacja wypadkowa (1 godzina)
Przygotowanie dokumentu zaleceń powypadkowych. Analiza oceny ryzyka zawodowego związanego z wypadkiem.
6. Błędy w protokołach wypadkowych – analiza, przykłady (1 godzina)
Przykłady najczęstszych błędów popełnianych przez zespoły powypadkowe – w przykładach ZUS, PIP.

Cena szkolenia : 100 PLN/os. (cena netto + 23 % Vat)
Liczba godzin dydaktycznych: 8 h


Dodatkowe informacje oraz zapisy:
Agnieszka Radgowska
tel. +48 24 365 86 52 | GSM +48 669 701 515


​​​​​​​​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN